Boryszew SA

Boryszew SA
hutnictwo metali nieżelaznych
BRS
3,60 zł 2020-07-15
16:48:14
0,00 zł
0,00%
application/pdf niedoważaj
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 864 000 000
Free float [%] 24,77
Liczba akcji 240 000 000
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,64
Notowania
Kurs odniesienia 3,60
Kurs otwarcia 3,565
Min 3,565
Max 3,60
Wolumen obrotu 14 276
Wartość obrotu 51 211,095
Roczny zakres zmian min 3,375
Roczny zakres zmian max 4,77
Średni kurs 10 dni 3,60
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 1,60
WIG 0,10
WIG-Poland 0,10
sWIG80 1,60
WIG-ESG 0,10
InvestorMS 0,40