Invista SA

Invista SA
działalność inwestycyjna
INV
0,33 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 4 772 457
Free float [%] 20,48
Liczba akcji 14 461 991
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,17
Notowania
Kurs odniesienia 0,33
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 0,25
Roczny zakres zmian max 0,505
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe