Verbicom SA

Verbicom SA
systemy informatyczne
VRB
1,00 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 8 024 663
Free float [%] 27,37
Liczba akcji 8 024 663
Stopa dywidendy [%] 2,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,90
Notowania
Kurs odniesienia 1,00
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
NCIndex 0,10