Genomed SA

Genomed SA
biotechnologia
GEN
34,60 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 45 717 014
Free float [%] 14,13
Liczba akcji 1 321 301
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 37,60
Cena do wart. księgowej 5,52
Notowania
Kurs odniesienia 34,60
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 23,20
Roczny zakres zmian max 43,80
Średni kurs 10 dni 34,60
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
NCIndex 0,10