Udziały w innych spółkach

AUGA Group AB

AUGA Group AB
produkcja rolna i rybołówstwo
AUG
2,30 zł
0,00 zł
0,00%
Spółka Liczba akcji Udział [%]