Udziały w innych spółkach

GetBack SA w restrukturyzacji

GetBack SA w restrukturyzacji
wierzytelności
GBK
3,75 zł
0,00 zł
0,00%
application/pdf zawieszona
Spółka Liczba akcji Udział [%]
EGB Investments SA 13 054 000 100,00