Wiadomości ze spółki

Boryszew SA

Boryszew SA
hutnictwo metali nieżelaznych
BRS
3,53 zł 2020-07-02
16:19:12
0,00 zł
0,00%
application/pdf niedoważaj
Czas Tytuł
2020-06-30 13:33:00 Sprzedaż Impexmetalu Aluminium Konin przez Boryszew powinna nastąpić w III kw. '20
2020-06-30 08:21:00 EBITDA grupy Boryszew w II kw. będzie o ok. 50 proc. niższa niż wcześniej planowano
2020-06-29 20:58:00 BORYSZEW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
2020-06-26 20:38:00 BORYSZEW SA (21/2020) Rejestracja połączenia Boryszew S.A. z
2020-06-26 12:58:00 BORYSZEW SA (20/2020) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 23 lipca 2020 roku
2020-06-26 12:56:00 BORYSZEW SA (19/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. na dzień 23 lipca 2020 roku
2020-06-24 17:07:00 Boryszew mógł naruszyć w I kw. '20 kowenant finansowy dot. długu netto/EBITDA
2020-06-24 16:37:00 BORYSZEW SA (18/2020) Informacja nt. możliwego naruszenia kowenantu finansowego
2020-06-15 16:16:00 BORYSZEW SA (17/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
2020-06-15 16:15:00 BORYSZEW SA (16/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5%
2020-06-15 16:14:00 BORYSZEW SA (15/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne
2020-05-29 13:33:00 BORYSZEW SA (14/2020) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
2020-05-29 12:09:00 Boryszew spodziewa się wzrostu produkcji w zakładach automotive w czerwcu i lipcu
2020-05-29 12:08:00 Boryszew spodziewa się finalizacji sprzedaży Impexmetalu w III kw. '20
2020-05-28 20:21:00 BORYSZEW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
2020-05-28 20:19:00 BORYSZEW SA Raport okresowy roczny za 2019 R
2020-05-26 17:50:00 Boryszew dostosowuje produkcję w segmencie motoryzacyjnym do zapotrzebowania odbiorców
2020-05-26 17:20:00 Boryszew utworzy odpisy w wysokości 181,8 mln zł
2020-05-26 17:14:00 BORYSZEW SA (13/2020) Informacja nt. wpływu epidemii koronawirusa
2020-05-26 17:13:00 BORYSZEW SA (12/2020) Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących