Wiadomości ze spółki

Boryszew SA

Boryszew SA
hutnictwo metali nieżelaznych
BRS
2,94 zł 2021-01-15
17:02:00
-0,04 zł
-1,34%
application/pdf równoważ
Czas Tytuł
2020-12-29 16:16:00 BORYSZEW SA (45/2020) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego
2020-12-29 16:15:00 BORYSZEW SA (44/2020) Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego
2020-12-23 23:16:00 BORYSZEW SA (43/2020) Wykonanie przedwstępnej umowy nabycia EW Rywałd Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu
2020-12-11 14:33:00 BORYSZEW SA (42/2020) Zmiany w składzie organów Boryszew S.A.
2020-12-03 20:57:00 NN OFE ma poniżej 5 proc. głosów na walnym Boryszewa
2020-12-03 20:33:00 BORYSZEW SA (41/2020) Zawiadomienie o zmianie udziałów
2020-11-30 12:14:00 Boryszew na początku 2021 roku planuje przedstawić nową strategię grupy
2020-11-30 08:13:00 Strata netto grupy Boryszew w III kw. 2020 wyniosła 116,5 mln zł
2020-11-30 00:08:00 BORYSZEW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
2020-11-27 21:36:00 BORYSZEW SA (40/2020) Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów EW Rywałd Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu
2020-11-26 18:40:00 Boryszew widzi ryzyko dot. postępowań podatkowych w kwocie ok. 223,5 mln zł, utworzy rezerwy
2020-11-26 17:47:00 BORYSZEW SA (39/2020) Utworzenie rezerw na trwające postępowania kontrolne w spółkach zależnych - aktualizacja
2020-11-06 19:28:00 Boryszew sfinalizował sprzedaż Impexmetalu Aluminium Konin
2020-11-06 18:32:00 BORYSZEW SA (38/2020) Wykonanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży istotnych aktywów
2020-11-05 19:38:00 BORYSZEW SA (37/2020) Przeniesienie prawa własności składników
2020-11-03 14:44:00 Boryszew zawarł porozumienie z bankami ws. naruszenia kowenantów
2020-11-03 14:26:00 BORYSZEW SA (36/2020) Aktualizacja informacji nt. współpracy z instytucjami finansowymi
2020-11-02 16:59:00 BORYSZEW SA (35/2020) Szczegółowe informacje nt. nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
2020-10-30 16:14:00 BORYSZEW SA (34/2020) Informacja nt. nabycia akcji własnych
2020-10-29 19:10:00 BORYSZEW SA (33/2020) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie