Wiadomości ze spółki

BSC Drukarnia Opakowań SA

BSC Drukarnia Opakowań SA
papier i opakowania
BSC
39,60 zł 2019-11-20
13:39:53
0,90 zł
2,33%
Czas Tytuł
2019-11-20 07:21:00 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
2019-11-13 08:31:00 BSC Drukarnia Opakowań może mieć nowego inwestora strategicznego
2019-11-13 08:09:00 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (24/2019) Informacja od akcjonariusza
2019-11-07 15:21:00 BSC Drukarnia Opakowań rozważa akwizycję lub zakup działki inwestycyjnej
2019-11-07 14:03:00 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (23/2019) Wstępne, szacunkowe wyniki
2019-10-28 19:08:00 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (22/2019) Informacja o podpisaniu umowy znaczącej będącej skutkiem wyboru oferty Emitenta
2019-10-18 12:32:00 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (21/2019) Powiadomienie dotyczące
2019-10-16 15:46:00 BSC Drukarnia Opakowań planuje w '20 przeznaczyć na inwestycje ok 26 mln zł
2019-10-16 15:29:00 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (20/2019) Zatwierdzenie planu inwestycyjnego Spółki na rok 2020 przez Radę Nadzorczą.
2019-09-06 18:07:00 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (19/2019) Aktualizacja informacji od
2019-08-30 12:50:00 BSC Drukarnia Opakowań chce utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów w 2019 r.
2019-08-30 07:43:00 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr
2019-08-20 18:21:00 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (18/2019) Wstępne, szacunkowe wyniki
2019-07-05 08:41:00 DM BOŚ podniósł cenę docelową BSC Drukarnia Opakowań do 41,6 zł
2019-06-25 12:57:00 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (17/2019) Otrzymanie przez Emitenta
2019-06-03 14:55:00 BSC Drukarnia Opakowań wypłaci 0,63 zł dywidendy na akcję z zysku za '18
2019-06-03 14:44:00 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (16/2019) Wykaz akcjonariuszy
2019-06-03 14:41:00 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (15/2019) Uchwała o wypłacie dywidendy,
2019-06-03 14:38:00 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (14/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym
2019-05-30 17:28:00 BSC Drukarnia Opakowań zastąpi PCM w indeksie sWIG80