Wiadomości ze spółki

ING Bank Śląski SA

ING Bank Śląski SA
banki komercyjne
ING
122,80 zł 2020-09-24
17:03:22
5,80 zł
4,96%
application/pdf sprzedaj
Czas Tytuł
2020-09-20 20:38:00 ING Bank Śląski mógł pośredniczyć w praniu brudnych pieniędzy z Rosji i Ukrainy - "GW"
2020-09-07 17:22:00 KNF nie zgodziła się na powierzenie Joannie Erdman funkcji członka zarządu ING BSK ds. ryzyka
2020-08-13 13:02:00 Haitong podwyższył cenę docelową akcji ING BSK do 158,5 zł
2020-08-06 13:03:00 ING BSK nie wstrzymuje projektów rozwojowych, podwyższył rezerwę na kredyty objęte moratoriami
2020-08-06 09:13:00 Wyniki ING Banku Śląskiego w II kw. były neutralne (opinia)
2020-08-06 08:14:00 Zysk netto grupy ING BSK w II kw. wyniósł 316,2 mln zł, wobec konsensusu 303,9 mln zł (opis)
2020-08-06 07:18:00 Zysk netto grupy ING BSK w II kw. wyniósł 316,2 mln zł, wobec konsensusu 303,9 mln zł
2020-08-06 07:11:00 Wyniki ING Banku Śląskiego w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
2020-08-06 07:05:00 ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr
2020-07-11 00:33:00 Polenergia ma umowę kredytową na 480 mln zł na budowę farmy wiatrowej Dębsk (opis)
2020-07-11 00:12:00 Polenergia ma umowę kredytową na 480 mln zł na budowę farmy wiatrowej Dębsk
2020-06-17 21:12:00 ING BANK ŚLĄSKI SA (30/2020) Rozwiązanie umowy z firmą audytorską.
2020-06-03 17:47:00 ING BSK szacuje, że decyzje RPP o obniżkach stóp spowodują spadek wyniku odsetkowego o 255-305 mln zł
2020-06-03 17:33:00 ING BANK ŚLĄSKI SA (29/2020) Aktualizacja informacji o wpływie
2020-05-29 08:04:00 DM BDM tnie cenę docelową akcji ING Banku Śląskiego do 126 zł
2020-05-15 13:53:00 ING BANK ŚLĄSKI SA (28/2020) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku.
2020-05-12 16:17:00 ING BANK ŚLĄSKI SA (27/2020) Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.
2020-05-12 14:53:00 DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Banku Handlowego do 31,2 zł
2020-05-08 13:12:00 Odpis ING wynikający z COVID-19 jest wstępny, ROE banku w kolejnych okresach może być niższe
2020-05-08 08:12:00 Zysk netto grupy ING BSK w I kw. wyniósł 267,3 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)