Wiadomości ze spółki

Forte SA

Forte SA
meble i dywany
FTE
28,40 zł 2019-04-18
17:00:00
0,00 zł
0,00%
Czas Tytuł
2019-04-04 18:51:00 Forte miało w '18 1,1 mld zł przychodów i 72,5 mln zł zysku operacyjnego
2019-04-04 18:29:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS
2019-04-04 18:10:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA Raport okresowy roczny za 2018 R
2019-04-02 15:32:00 Trigon DM rekomenduje "kupuj" Forte, cena docelowa 35,7 zł
2019-02-13 15:03:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (6/2019) Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
2019-02-04 16:02:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (5/2019) Informacja o transakcjach na akcjach
2019-01-28 17:43:00 Forte szacuje 297 mln zł przychodów w IV kw. i 19,4 mln zł zysku operacyjnego
2019-01-28 17:17:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (4/2019) Informacja poufna - wstępna
2019-01-23 15:49:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (3/2019) informacja uzyskana w trybie art. 69
2019-01-21 19:07:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (2/2019) informacja uzyskana w trybie art. 69
2019-01-08 12:50:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.
2018-12-14 10:36:00 DM BDM podwyższył rekomendację dla Forte do "akumuluj"; obniżył cenę docelową do 27,3 zł
2018-12-13 14:47:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (33/2018) zakończenie Programu Motywacyjnego
2018-11-26 17:35:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr
2018-11-26 17:25:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr
2018-11-26 17:16:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (32/2018) Informacja o przekazaniu korekty skonsolidowanego raportu półrocznego PSr 2018
2018-11-13 16:14:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (31/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 roku
2018-11-05 14:38:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (30/2018) informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
2018-10-31 08:32:00 DM BOŚ obniżył rekomendację Forte do "sprzedaj", a cenę docelową do 30,1 zł
2018-10-29 10:23:00 Forte szacuje, że EBITDA grupy w III kw. '18 wyniosła 27,3 mln zł, EBIT 14,4 mln zł (opis)