Wiadomości ze spółki

Forte SA

Forte SA
meble i dywany
FTE
28,00 zł 2020-01-22
15:04:23
-0,20 zł
-0,71%
application/pdf równoważ
Czas Tytuł
2019-12-03 08:36:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (29/2019) Informacja o transakcjach na
2019-11-27 14:46:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (28/2019) informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
2019-11-25 17:15:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
2019-11-25 16:32:00 Forte odkłada bezterminowo inwestycję w nową fabrykę w Suwałkach
2019-11-25 16:19:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (27/2019) informacja poufna
2019-10-23 17:48:00 Forte szacuje, że miało w III kw. 264 mln zł przychodów i 19 mln zł EBIT
2019-10-23 17:14:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (26/2019) Informacja poufna - wstępna
2019-10-21 09:27:00 DM BOŚ wskazał swoich faworytów wśród spółek, podwyższył rekomendację Forte do "trzymaj"
2019-09-18 12:20:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (25/2019) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
2019-09-12 18:46:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr
2019-08-29 11:52:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (24/2019) rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
2019-08-28 15:20:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (23/2019) informacja poufna - zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy kredytowej
2019-08-13 15:22:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (22/2019) wykaz akcjonariuszy posiadających
2019-08-12 17:51:00 Forte obniżyło szacunki EBIT za II kw. do 8 mln zł i EBITDA do 22 mln zł
2019-08-12 17:29:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (21/2019) Informacja poufna
2019-08-09 15:14:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (20/2019) treść uchwał podjętych przez
2019-08-09 11:03:00 DM BDM podwyższył cenę docelową akcji Forte do 29,6 zł, utrzymał rekomendację "akumuluj"
2019-08-02 13:59:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (19/2019) informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
2019-07-25 08:06:00 Forte szacuje, że miało w II kw. 257 mln zł przychodów i 13 mln zł EBIT
2019-07-25 07:42:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (18/2019) informacja poufna - wstępna