Wiadomości ze spółki

Forte SA

Forte SA
meble i dywany
FTE
25,00 zł 2019-08-23
10:06:46
0,00 zł
0,00%
Czas Tytuł
2019-08-13 15:22:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (22/2019) wykaz akcjonariuszy posiadających
2019-08-12 17:51:00 Forte obniżyło szacunki EBIT za II kw. do 8 mln zł i EBITDA do 22 mln zł
2019-08-12 17:29:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (21/2019) Informacja poufna
2019-08-09 15:14:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (20/2019) treść uchwał podjętych przez
2019-08-09 11:03:00 DM BDM podwyższył cenę docelową akcji Forte do 29,6 zł, utrzymał rekomendację "akumuluj"
2019-08-02 13:59:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (19/2019) informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
2019-07-25 08:06:00 Forte szacuje, że miało w II kw. 257 mln zł przychodów i 13 mln zł EBIT
2019-07-25 07:42:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (18/2019) informacja poufna - wstępna
2019-07-19 12:22:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (17/2019) Zmiany w porządku obrad
2019-06-28 16:24:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (16/2019) Ogłoszenie o zwołaniu
2019-06-19 15:32:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (15/2019) wykaz akcjonariuszy posiadających
2019-06-14 16:39:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (14/2019) powołanie osób zarządzających Emitenta
2019-06-14 16:30:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (13/2019) zgłoszenie sprzeciwu do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
2019-06-14 16:24:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (12/2019) treść uchwał podjętych przez
2019-06-07 14:06:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (11/2019) zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy kredytowej
2019-06-03 14:47:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (10/2019) informacja uzyskana w trybie art.
2019-05-24 16:15:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (9/2019) Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego
2019-05-23 08:08:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr
2019-05-15 17:07:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (8/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego
2019-04-24 09:08:00 Forte szacuje, że w I kw. miało 319 mln zł przychodów i 24 mln zł zysku operacyjnego (opis)