Wiadomości ze spółki

Forte SA

Forte SA
meble i dywany
FTE
29,90 zł 2019-06-26
17:00:00
-0,10 zł
-0,33%
Czas Tytuł
2019-06-19 15:32:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (15/2019) wykaz akcjonariuszy posiadających
2019-06-14 16:39:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (14/2019) powołanie osób zarządzających Emitenta
2019-06-14 16:30:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (13/2019) zgłoszenie sprzeciwu do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
2019-06-14 16:24:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (12/2019) treść uchwał podjętych przez
2019-06-07 14:06:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (11/2019) zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy kredytowej
2019-06-03 14:47:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (10/2019) informacja uzyskana w trybie art.
2019-05-24 16:15:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (9/2019) Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego
2019-05-23 08:08:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr
2019-05-15 17:07:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (8/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego
2019-04-24 09:08:00 Forte szacuje, że w I kw. miało 319 mln zł przychodów i 24 mln zł zysku operacyjnego (opis)
2019-04-24 08:21:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (7/2019) Informacja poufna - wstępna
2019-04-04 18:51:00 Forte miało w '18 1,1 mld zł przychodów i 72,5 mln zł zysku operacyjnego
2019-04-04 18:29:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS
2019-04-04 18:10:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA Raport okresowy roczny za 2018 R
2019-04-02 15:32:00 Trigon DM rekomenduje "kupuj" Forte, cena docelowa 35,7 zł
2019-02-13 15:03:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (6/2019) Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
2019-02-04 16:02:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (5/2019) Informacja o transakcjach na akcjach
2019-01-28 17:43:00 Forte szacuje 297 mln zł przychodów w IV kw. i 19,4 mln zł zysku operacyjnego
2019-01-28 17:17:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (4/2019) Informacja poufna - wstępna
2019-01-23 15:49:00 FABRYKI MEBLI FORTE SA (3/2019) informacja uzyskana w trybie art. 69