Wiadomości ze spółki

Remak SA

Remak SA
budownictwo przemysłowe
RMK
24,20 zł
1,00 zł
4,31%
Czas Tytuł
2021-07-13 10:55:00 REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (37/2021) Zawarcie Umowy.
2021-06-25 09:18:00 REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (36/2021) Zawarcie Umowy.
2021-06-09 18:36:00 REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (35/2021) Zawarcie Umowy.
2021-05-31 17:32:00 REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (34/2021) Otrzymanie noty korygującej
2021-05-19 13:57:00 REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (33/2021) Uznanie oferty Remak-Energomontaż S.A. za najkorzystniejszą.
2021-05-12 18:33:00 REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (32/2021) Powzięcie informacji o częściowym odstąpieniu od umowy.
2021-05-06 17:52:00 REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (31/2021) Wykaz akcjonariuszy na Zwyczajnym
2021-05-06 17:42:00 REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (30/2021) Informacja o przebiegu Zwyczajnego
2021-05-05 16:43:00 REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (29/2021) Wykaz akcjonariuszy na Nadzwyczajnym
2021-05-05 16:31:00 REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (28/2021) Informacja o przebiegu
2021-05-04 16:59:00 Remak-Energomontaż ma umowę z Mitsubishi Power Europe o wartości 37,5 mln zł
2021-05-04 16:51:00 REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (27/2021) Zawarcie Umowy z Mitsubishi Power Europe GmbH.
2021-05-04 16:32:00 REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (26/2021) Zgłoszenie przez akcjonariusza
2021-04-30 05:41:00 REMAK-ENERGOMONTAŻ SA Raport okresowy kwartalny 1/2021 Q
2021-04-29 19:07:00 REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (25/2021) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Remak - Energomontaż S.A.
2021-04-21 14:11:00 REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (24/2021) Otrzymanie noty obciążeniowej.
2021-04-15 16:15:00 REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (23/2021) Informacja odnośnie złożonego przez
2021-04-13 15:37:00 REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (22/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad
2021-04-06 18:04:00 REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (21/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego
2021-04-02 18:35:00 REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (20/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego