Wiadomości ze spółki

Eurotel SA

Eurotel SA
elektronika użytkowa
ETL
30,00 zł
0,00 zł
0,00%
Czas Tytuł
2019-12-02 11:33:00 Rockbridge TFI zmniejszył udział w Eurotelu poniżej progu 5 proc.
2019-05-28 13:34:00 Eurotel wypłaci 2,20 zł dywidendy na akcję za '18
2019-05-01 00:04:00 Zarząd Eurotel proponuje wypłatę 2,2 zł dywidendy na akcję
2018-10-17 09:08:00 Dom Analiz SII rekomenduje "kupuj" Eurotel
2018-10-08 13:44:00 Altus TFI zmniejszył udział w Eurotelu poniżej progu 5 proc.
2018-07-17 17:32:00 Eurotel może być zobowiązany do zapłaty 2 mln zł nienależnie odliczonego VAT za '13 plus odsetki
2018-05-24 17:03:00 Eurotel wypłaci 2,20 zł dywidendy na akcję za 2017 r.
2018-04-27 17:11:00 Eurotel planuje wypłacić 2,20 zł dywidendy na akcję za 2017 r.
2017-12-06 07:25:00 Eurotel złożył ofertę zakupu udziałów w spółce działającej na rynku elektroniki użytkowej
2017-11-07 08:26:00 DM BOŚ podwyższa rekomendację Eurotelu do "kupuj"
2017-09-26 13:33:00 Eurotel chce kupić sieć punktów sprzedaży telewizji nc+
2017-05-17 20:56:00 Eurotel wypłaci 1,9 zł dywidendy na akcję za 2016 r.
2017-04-19 20:59:00 Eurotel planuje wypłacić 1,9 zł dywidendy na akcję za 2016 r.
2017-03-06 08:00:00 DM BOŚ podwyższa cenę docelową Eurotelu do 22,9 zł
2017-01-17 16:56:00 EUROTEL SA (4/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej.
2017-01-12 16:41:00 EUROTEL SA (3/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.
2017-01-09 18:19:00 EUROTEL SA (2/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.
2017-01-03 17:34:00 EUROTEL SA (1/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej.
2016-12-22 16:57:00 EUROTEL SA (28/2016) Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.
2016-12-19 18:01:00 EUROTEL SA (27/2016) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej.