Wiadomości ze spółki

Invista SA

Invista SA
działalność inwestycyjna
INV
0,33 zł
0,00 zł
0,00%
Czas Tytuł
2020-10-23 19:41:00 INVISTA SA Raport okresowy półroczny za 2020 SA-P
2020-10-09 17:02:00 INVISTA SA (31/2020) Zawiadomienie o nabyciu akcji Invista S.A.
2020-09-29 20:20:00 INVISTA SA (30/2020) Informacja nt. raportu za I półrocze 2020 r.
2020-09-29 20:19:00 INVISTA SA (29/2020) Aktualizacja informacji nt. nieruchomości przy ul. Okrzei w Warszawie
2020-09-29 20:16:00 INVISTA SA Raport okresowy półroczny za 2020 SA-P
2020-09-22 13:44:00 INVISTA SA (28/2020) Informacja nt. osób nadzorujących
2020-09-06 18:46:00 INVISTA SA (27/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów
2020-08-31 21:01:00 INVISTA SA (26/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2020-08-31 20:59:00 INVISTA SA (25/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA w dniu 31 sierpnia 2020 r.
2020-08-31 18:45:00 INVISTA SA (24/2020) Aktualizacja informacji nt. sprzedaży nieruchomości przy ul. Okrzei w Warszawie
2020-08-30 22:54:00 INVISTA SA (23/2020) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 r.
2020-08-05 14:27:00 INVISTA SA (22/2020) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego
2020-08-05 11:25:00 INVISTA SA (22/2020) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego
2020-08-05 11:08:00 INVISTA SA (21/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA na dzień 31 sierpnia 2020 roku
2020-08-04 21:17:00 INVISTA SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 SA-Q
2020-08-04 21:09:00 INVISTA SA Raport okresowy za 2019 SA-R
2020-07-31 20:20:00 INVISTA SA (20/2020) Informacja nt. raportów okresowych
2020-07-15 14:06:00 INVISTA SA (19/2020) Informacja nt. raportów rocznych za 2019 rok
2020-06-30 23:49:00 INVISTA SA Raport okresowy za 2019 SA-R
2020-06-30 15:49:00 INVISTA SA (18/2020) Zmiana adresu siedziby