Wiadomości ze spółki

iFirma SA

iFirma SA
oprogramowanie
IFI
4,14 zł 2020-09-22
09:00:00
0,01 zł
0,24%
Czas Tytuł
2020-09-22 10:27:00 IFIRMA SA (17/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji IFIRMA SA
2020-09-11 00:06:00 IFIRMA SA Raport okresowy półroczny za 2020 SA-P
2020-09-10 15:47:00 IFIRMA SA (16/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2020-08-14 15:53:00 IFIRMA SA (15/2020) Rejestracja Zmiany Statutu w KRS
2020-08-13 13:46:00 IFIRMA SA (14/2020) Zaliczka na poczet dywidendy Q2 2020
2020-08-11 12:18:00 IFIRMA SA (13/2020) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku
2020-07-24 15:25:00 IFIRMA SA (12/2020) Istotne pozycje Sprawozdania Finansowego - I półrocze 2020
2020-07-01 13:04:00 IFIRMA SA (11/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2020-06-30 14:09:00 IFIRMA SA (10/2020) Treść podjętych uchwał ZWZ IFIRMA SA
2020-06-30 13:22:00 IFIRMA SA (10/2020) Treść podjętych uchwał ZWZ IFIRMA SA
2020-06-30 12:18:00 IFIRMA SA (9/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ IFIRMA SA w dniu 30 czerwca 2020 roku
2020-06-04 15:06:00 iFirma chce zmienić politykę dywidendową i przeznaczać 30-70 proc. zysków netto na wypłaty dla akcjonariuszy
2020-06-04 14:51:00 IFIRMA SA (8/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2020-05-15 00:34:00 IFIRMA SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 SA-Q
2020-05-04 20:47:00 iFirma wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,03 na akcję
2020-05-04 20:30:00 IFIRMA SA (7/2020) Zaliczka na poczet dywidendy Q1 2020
2020-05-04 12:35:00 IFIRMA SA (6/2020) Zaprzestanie prac nad Digitape
2020-04-30 12:14:00 IFIRMA SA (5/2020) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 rok
2020-03-20 05:37:00 IFIRMA SA Raport okresowy za 2019 SA-R
2020-03-06 12:43:00 IFIRMA SA (4/2020) Zmiana polityki rachunkowości oraz jej wpływ na wyniki finansowe