Wiadomości ze spółki

iFirma SA

iFirma SA
oprogramowanie
IFI
4,06 zł 2020-07-10
17:00:00
-0,02 zł
-0,49%
Czas Tytuł
2020-07-01 13:04:00 IFIRMA SA (11/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2020-06-30 14:09:00 IFIRMA SA (10/2020) Treść podjętych uchwał ZWZ IFIRMA SA
2020-06-30 13:22:00 IFIRMA SA (10/2020) Treść podjętych uchwał ZWZ IFIRMA SA
2020-06-30 12:18:00 IFIRMA SA (9/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ IFIRMA SA w dniu 30 czerwca 2020 roku
2020-06-04 15:06:00 iFirma chce zmienić politykę dywidendową i przeznaczać 30-70 proc. zysków netto na wypłaty dla akcjonariuszy
2020-06-04 14:51:00 IFIRMA SA (8/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2020-05-15 00:34:00 IFIRMA SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 SA-Q
2020-05-04 20:47:00 iFirma wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,03 na akcję
2020-05-04 20:30:00 IFIRMA SA (7/2020) Zaliczka na poczet dywidendy Q1 2020
2020-05-04 12:35:00 IFIRMA SA (6/2020) Zaprzestanie prac nad Digitape
2020-04-30 12:14:00 IFIRMA SA (5/2020) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 rok
2020-03-20 05:37:00 IFIRMA SA Raport okresowy za 2019 SA-R
2020-03-06 12:43:00 IFIRMA SA (4/2020) Zmiana polityki rachunkowości oraz jej wpływ na wyniki finansowe
2020-02-21 15:10:00 IFIRMA SA (3/2020) Zaliczka na poczet dywidendy Q4 2019
2020-02-20 17:14:00 IFIRMA SA (2/2020) Wstępne wyniki finansowe za 2019 rok
2020-01-08 15:30:00 IFIRMA SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
2019-11-18 13:54:00 iFirma wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,04 na akcję
2019-11-18 13:44:00 IFIRMA SA (8/2019) Zaliczka na poczet dywidendy Q3 2019
2019-11-15 00:26:00 IFIRMA SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 SA-Q
2019-09-13 00:26:00 IFIRMA SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P