Wiadomości ze spółki

Marsoft SA

Marsoft SA
telekomunikacja
MAR
 zł
 zł
%
Dla wybranego instrumentu brak aktualnych danych ze strumienia SIR Zamknij
Czas Tytuł
2015-04-02 22:06:00 MARSOFT SA Raport roczny za 2014 rok.
2015-03-31 22:42:00 MARSOFT SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok.
2015-02-14 20:03:00 MARSOFT SA Raport okresowy za IV kwartał 2014
2015-01-30 07:15:00 MARSOFT SA Informacja o wyborze biegłego rewidenta.
2015-01-30 07:14:00 MARSOFT SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2014-06-27 14:06:00 MARSOFT SA Treść uchwał podjętych przez ZWZA MARSOFT S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku
2014-06-26 16:30:00 MARSOFT SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 25.06.2014 r.
2014-05-16 20:35:00 MARSOFT SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2014 roku.
2014-04-02 17:19:00 MARSOFT SA zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok.
2014-01-28 07:55:00 MARSOFT SA informacja o wyborze biegłego rewidenta.
2014-01-28 07:54:00 MARSOFT SA harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku
2013-08-14 12:37:00 MARSOFT SA raport kwartalny za II kwartał 2013 r.
2013-07-29 15:21:00 MARSOFT SA Nabycie znacznego pakietu akcji spółki MARSOFT S.A.(MAR)
2013-07-29 15:16:00 MARSOFT SA - nabycie znacznego pakietu akcji spółki MARSOFT S.A. (MAR)
2013-07-26 11:07:00 MARSOFT SA zbycie znacznego pakietu akcji spółki MARSOFT SA (MAR)
2013-06-28 20:41:00 MARSOFT SA uchwały podjęte przez ZWZA
2013-06-01 14:56:00 MARSOFT SA ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2013 roku.
2013-05-15 20:39:00 MARSOFT SA zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok
2013-01-31 12:34:00 MARSOFT SA harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku
2013-01-24 21:03:00 MARSOFT SA nabycie znacznego pakietu akcji