Wiadomości ze spółki

Positive Advisory SA

Positive Advisory SA
informatyka - pozostałe
POS
 zł
 zł
%
Dla wybranego instrumentu brak aktualnych danych ze strumienia SIR Zamknij
Czas Tytuł
2013-10-01 17:18:00 GPW: Wykluczenie z obrotu akcji spółki POSITIVE ADVISORY
2013-09-30 19:34:00 POSITIVE ADVISORY SA zaprzestanie podleganiu obowiązkom wynikającym
2013-09-05 19:23:00 GPW: upomnienie dla POSITIVE ADVISORY S.A.
2013-08-19 14:57:00 GPW: zawieszenie i wykluczenie z obrotu akcji spółki POSITIVE ADVISORY SA
2013-08-14 09:42:00 GPW: Nałożenie kary pieniężnej na spółkę POSITIVE ADVISORY
2013-08-02 08:59:00 POSITIVE ADVISORY SA wykaz akcjonariuszy
2013-08-01 12:01:00 POSITIVE ADVISORY SA uchwały podjęte na ZWZ 31 lipca 2013 r.
2013-07-05 14:13:00 POSITIVE ADVISORY SA odwołanie ZWZ zwołanego na 10 lipca 2013 r. oraz zwołanie ZWZ na 31 lipca 2013 r.
2013-07-02 19:49:00 GPW zawiesiła od 3 lipca obrót akcjami 27 spółek na rynku NewConnect
2013-06-14 15:05:00 POSITIVE ADVISORY SA - odwołanie ZWZ z 8 lipca i zwołanie ZWZ na 10 lipca 2013 r.
2013-06-14 14:44:00 POSITIVE ADVISORY SA odwołanie terminu ZWZ zwołanego na 8 lipca 2013 r. oraz zwołanie ZWZ na 10 lipca 2013 r.
2013-06-12 06:09:00 POSITIVE ADVISORY SA zmiana terminu zwołania WZA
2013-06-03 14:09:00 POSITIVE ADVISORY SA zwołanie ZWZ na dzień 28 czerwca 2013 r.
2013-03-04 17:40:00 GPW: szczególne oznaczanie akcji spółki POSITIVE ADVISORY SA
2013-03-01 17:49:00 POSITIVE ADVISORY SA oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w likwidacji
2013-02-22 19:11:00 GPW: szczególne oznaczenie akcji POSITIVE ADVISORY S.A.
2013-02-21 18:21:00 POSITIVE ADVISORY SA informacja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki
2013-02-13 13:11:00 POSITIVE ADVISORY SA terminy publikacji raportów okresowych w 2013 r. - korekta
2013-02-13 10:18:00 POSITIVE ADVISORY SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 r.
2012-11-13 10:39:00 POSITIVE ADVISORY SA korekta/uzupełnienie raportu 48/2012