Wiadomości ze spółki

AC SA

AC SA
części samochodowe
ACG
37,20 zł 2021-01-15
16:33:00
0,00 zł
0,00%
application/pdf przeważaj
Czas Tytuł
2021-01-12 10:01:00 AC SA (2/2021) Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021
2021-01-04 16:31:00 AC SA (1/2021) Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za IV Q 2020 r.
2020-12-23 20:15:00 AC SA (30/2020) Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji Spółki
2020-12-17 10:41:00 AC SA (29/2020) Piąte wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
2020-11-26 14:25:00 AC SA (28/2020) Czwarte wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
2020-11-26 14:24:00 AC SA (27/2020) Nabycie akcji AC S.A. z Transzy 2019 w ramach
2020-11-25 14:13:00 AC SA (26/2020) Zakończenie subskrypcji warrantów serii E i
2020-11-19 13:59:00 AC SA (25/2020) Informacja o transakcji na akcjach AC S.A.
2020-11-09 18:40:00 Wyniki AC w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
2020-11-09 17:16:00 AC SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 SA-Q
2020-11-09 16:59:00 AC SA (24/2020) Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji 169.050 akcji serii D i E
2020-11-09 09:34:00 AC SA (23/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na
2020-11-05 11:51:00 AC SA (22/2020) Trzecie wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
2020-10-28 10:41:00 AC SA (21/2020) Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji Spółki
2020-10-22 13:34:00 AC SA (20/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu AC S.A.
2020-10-16 14:32:00 AC SA (19/2020) Drugie wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
2020-10-01 16:36:00 AC SA (18/2020) Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za III Q 2020 r.
2020-09-24 16:09:00 AC SA (17/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
2020-09-16 16:02:00 AC SA (16/2020) Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych z Transzy 2019
2020-08-31 15:40:00 AC SA (15/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%