Wiadomości ze spółki

IBSM SA

IBSM SA
sprzedaż nieruchomości
IBS
14,90 zł
0,00 zł
0,00%
Czas Tytuł
2019-11-15 11:28:00 IBSM SA (24/2019) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego
2019-11-15 11:25:00 IBSM SA (23/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
2019-10-30 12:55:00 IBSM SA (22/2019) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego
2019-10-30 12:48:00 IBSM SA (21/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
2019-10-02 12:46:00 IBSM SA (20/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 października 2019 roku
2019-09-30 17:51:00 IBSM SA Raport okresowy półroczny za 2019 P
2019-08-12 11:40:00 IBSM SA (19/2019) Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 10/2018 z
2019-07-31 17:03:00 IBSM SA (18/2019) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych Spółki.
2019-07-31 17:00:00 IBSM SA (17/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej IBSM S.A. w drodze kooptacji
2019-06-28 20:41:00 IBSM SA (16/2019) Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie
2019-06-27 14:34:00 IBSM SA (15/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
2019-06-27 14:29:00 IBSM SA (14/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
2019-06-06 16:06:00 IBSM SA (13/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2019-05-30 17:12:00 IBSM SA Raport okresowy kwartalny 1/2019 Q
2019-05-30 11:39:00 IBSM SA (12/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 roku.
2019-05-07 16:45:00 IBSM SA (11/2019) Zmiana w strukturze akcjonariatu
2019-05-02 13:24:00 Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia w czasie trwania wezwania na sprzedaż akcji spółki IBSM SA
2019-04-26 23:02:00 IBSM SA Raport okresowy roczny za 2018 R
2019-04-18 13:19:00 IBSM SA (10/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
2019-04-09 16:02:00 IBSM SA (9/2019) Stanowisko zarządu Spółki dotyczące wezwania ogłoszonego przez Pana Alec Yurievich Fesenko