Wiadomości ze spółki

IBSM SA

IBSM SA
sprzedaż nieruchomości
IBS
11,00 zł
0,00 zł
0,00%
Czas Tytuł
2020-05-15 18:53:00 NOBLE FINANCIALS SA Raport okresowy roczny za 2019 R
2020-04-27 15:08:00 NOBLE FINANCIALS SA (3/2020) Zmiana terminów publikacji
2020-02-18 13:46:00 IBSM SA (2/2020) Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta - zmiana nazwy Spółki
2020-01-28 15:19:00 IBSM SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
2019-12-31 17:01:00 IBSM SA (33/2019) Umowa sprzedaży obligacji
2019-12-23 10:45:00 IBSM SA (32/2019) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2019-12-23 10:43:00 IBSM SA (31/2019) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie kooptacji
2019-12-20 14:09:00 IBSM SA (30/2019) Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej Spółki
2019-12-09 16:47:00 IBSM SA (29/2019) Przyjęcie tekstu jednolitego statutu IBSM S.A. przez Rade Nadzorczą Spółki
2019-12-09 16:44:00 IBSM SA (28/2019) Powierzenie Radzie Nadzorczej obowiązków Komitetu Audytu
2019-11-29 14:21:00 IBSM SA (27/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2019-11-29 14:10:00 IBSM SA (26/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
2019-11-29 14:06:00 IBSM SA (25/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne
2019-11-28 17:34:00 IBSM SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q
2019-11-15 11:28:00 IBSM SA (24/2019) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego
2019-11-15 11:25:00 IBSM SA (23/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
2019-10-30 12:55:00 IBSM SA (22/2019) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego
2019-10-30 12:48:00 IBSM SA (21/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
2019-10-02 12:46:00 IBSM SA (20/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 października 2019 roku
2019-09-30 17:51:00 IBSM SA Raport okresowy półroczny za 2019 P