Wiadomości ze spółki

Tarczyński SA

Tarczyński SA
żywność
TAR
24,20 zł
0,00 zł
0,00%
application/pdf zawieszona
Czas Tytuł
2021-01-05 18:08:00 TARCZYŃSKI SA (1/2021) Nabycie udziałów w spółce z siedzibą w Niemczech
2020-12-22 17:50:00 TARCZYŃSKI SA (18/2020) Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-12-17 16:07:00 TARCZYŃSKI SA (17/2020) Informacja o akcjonariuszach posiadających
2020-12-17 16:02:00 TARCZYŃSKI SA (16/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne
2020-12-07 18:38:00 TARCZYŃSKI SA (15/2020) Zmiany w Zarządzie Spółki
2020-11-27 17:09:00 TARCZYŃSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
2020-11-27 16:14:00 TARCZYŃSKI SA (14/2020) Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-11-20 17:00:00 TARCZYŃSKI SA (13/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. wraz z projektami uchwał.
2020-10-29 17:08:00 TARCZYŃSKI SA (12/2020) Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-10-12 16:01:00 TARCZYŃSKI SA (11/2020) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR
2020-09-30 17:09:00 TARCZYŃSKI SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr
2020-09-30 15:53:00 TARCZYŃSKI SA (10/2020) Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-08-28 09:45:00 TARCZYŃSKI SA (9/2020) Informacja o akcjonariuszach posiadających co
2020-08-24 17:08:00 TARCZYŃSKI SA (8/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej.
2020-08-24 17:03:00 TARCZYŃSKI SA (7/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku.
2020-08-12 16:50:00 TARCZYŃSKI SA (6/2020) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.
2020-07-29 18:06:00 TARCZYŃSKI SA (5/2020) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji
2020-07-22 17:04:00 TARCZYŃSKI SA (4/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczynski S.A. wraz z projektami uchwał.
2020-05-29 17:11:00 TARCZYŃSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
2020-04-30 17:15:00 TARCZYŃSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS