Wiadomości ze spółki

SMT Software SA

SMT Software SA
oprogramowanie
SMA
 zł
 zł
%
Dla wybranego instrumentu brak aktualnych danych ze strumienia SIR Zamknij
Czas Tytuł
2015-12-01 08:02:00 Zawarto umowy sprzedaży 100 proc. akcji SMT Software Services i Nilaya
2014-04-25 17:54:00 Impel Security i SMT Software podpisały umowę za 214 mln zł na SDE
2014-04-14 16:40:00 Impel Security i SMT Software mają otwartą drogę do podpisania umowy za 214 mln zł na SDE
2014-03-05 16:36:00 Oferta konsorcjum Impel Security i SMT Software za 214 mln zł najkorzystniejsza na SDE
2014-02-04 13:59:00 Oferta konsorcjum Impel Security i SMT Software za 214 mln zł najtańsza na SDE
2014-01-30 12:04:00 SMT SOFTWARE SA uchwała GPW w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki.
2014-01-29 17:45:00 SMT SOFTWARE SA zawiadomienie o transakcjach na akcjach spółki przez członka rady nadzorczej
2014-01-29 12:34:00 SMT SOFTWARE SA uchwała KDPW w sprawie ustania uczestnictwa emitenta w KDPW
2014-01-16 14:45:00 SMT SOFTWARE SA umowa z Urzędem Miasta Krakowa
2014-01-13 16:37:00 SMT SOFTWARE SA raport miesięczny za grudzień 2013 r.
2013-12-12 17:37:00 SMT SOFTWARE SA raport miesięczny za listopad 2013 r.
2013-11-29 18:59:00 SMT SOFTWARE SA Zakończenie umowy z Alior Bank S.A.
2013-11-14 19:31:00 SMT SOFTWARE SA raport miesięczny za październik 2013
2013-11-08 17:16:00 SMT SOFTWARE SA Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za III kw. 2013 r.
2013-10-31 13:43:00 SMT SOFTWARE SA rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego spółki oraz tekst jednolity statutu - uzupełnienie
2013-10-31 13:37:00 SMT SOFTWARE SA umowa potrącenia wierzytelności pomiędzy spółkami zależnymi emitenta
2013-10-29 17:30:00 SMT SOFTWARE SA rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego spółki oraz tekst jednolity statutu
2013-10-29 15:41:00 SMT SOFTWARE SA umowa darowizny spółki zależnej
2013-10-29 07:59:00 SMT SOFTWARE SA korekta wyników finansowych na rok 2013
2013-10-14 15:23:00 SMT SOFTWARE SA Raport miesięczny za wrzesień 2013 r.