Wiadomości ze spółki

Polmed SA

Polmed SA
szpitale i przychodnie
POM
 zł
 zł
%
Dla wybranego instrumentu brak aktualnych danych ze strumienia SIR Zamknij
Czas Tytuł
2018-11-20 22:44:00 POLMED SA (50/2018) Wykluczenie akcji Spółki z Rynku Głównego GPW.
2018-11-15 19:10:00 POLMED SA (49/2018) Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z
2018-11-06 16:59:00 POLMED SA (48/2018) Powzięcie informacji w przedmiocie udzielenia
2018-11-06 16:53:00 POLMED SA (47/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 r.
2018-10-02 15:14:00 POLMED SA (46/2018) Złożenie wniosku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Polmed SA
2018-10-02 14:56:00 POLMED SA (44/2018) Korekta raportu bieżącego nr 44/2018 z dnia 1
2018-10-01 14:31:00 POLMED SA (44/2018) Wypowiedzenie umów z animatorami rynku
2018-09-28 22:46:00 POLMED SA (44/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2018-09-28 13:46:00 POLMED SA (43/2018) Rozwiązanie umowy z animatorem rynku
2018-09-28 13:24:00 POLMED SA (42/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NZWA POLMED SA dnia 28 września 2018 r.
2018-09-28 13:13:00 POLMED SA (41/2018) Treść uchwał podjętych przez NWZA POLMED SA w dniu 28 września 2018 r.
2018-09-27 18:58:00 POLMED SA (40/2018) Wniosek akcjonariusza o zwołanie obrad
2018-09-27 18:52:00 POLMED SA (39/2018) Otrzymanie zawiadomienia z art. w trybie art. 69
2018-09-26 16:20:00 POLMED SA (38/2018) Informacja o nabyciu przez Polmed S.A. akcji własnych
2018-09-24 10:11:00 POLMED SA (37/2018) Zawieszenie obrotu akcjami Polmed S.A. w związku z żądaniem przymusowego wykupu
2018-09-24 08:32:00 POLMED SA (36/2018) Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji POLMED SA
2018-09-24 07:54:00 Grupa akcjonariuszy ogłasza przymusowy wykup akcji Polmedu
2018-09-24 07:51:00 Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki POLMED SA drodze przymusowego wykupu
2018-08-30 00:04:00 POLMED SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr
2018-08-27 19:14:00 POLMED SA (35/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018 r. Treść raportu: