Wiadomości ze spółki

Genomed SA

Genomed SA
biotechnologia
GEN
43,20 zł
0,40 zł
0,93%
Czas Tytuł
2019-06-25 14:40:00 Genomed wypłaci 1 zł brutto dywidendy na akcję
2019-05-27 16:04:00 Genomed chce wypłacić 1 zł brutto dywidendy na akcję
2018-06-11 10:32:00 Fundusz z grupy MCI sprzedał akcje Genomed
2017-07-26 17:26:00 MCI Capital TFI chce sprzedać pakiet akcji Genomed
2015-03-18 18:38:00 GENOMED SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Genomed S.A.
2015-02-19 11:50:00 GENOMED SA Zawarcie Umowy o Transferze Technologii z firmą BGI Europe A/S
2015-02-13 15:13:00 GENOMED SA Raport kwartalny Genomed S.A. za IV kwartał 2014 roku
2015-01-30 21:17:00 GENOMED SA Korekta raportu EBI 1/2015
2015-01-30 17:32:00 GENOMED SA Transakcje nabycia akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
2015-01-30 15:04:00 GENOMED SA Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku
2014-12-22 12:04:00 GENOMED SA Przedłużenie obowiązywania umowy z autoryzowanym doradcą emitenta
2014-11-25 11:02:00 GENOMED SA transakcje nabycia akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
2014-11-14 19:26:00 GENOMED SA Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dotyczącej realizacji projektu w programie STRATEGMED
2014-11-07 07:44:00 GENOMED SA zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych
2014-10-31 17:43:00 GENOMED SA transakcje nabycia akcji spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
2014-07-14 23:13:00 GENOMED SA Rejestracja zmian statutu spółki Genomed S.A.
2014-06-18 22:31:00 GENOMED SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 16 czerwca 2014 r.
2014-06-17 17:23:00 GENOMED SA Treść uchwał podjętych na ZWZA Spółki Genomed S.A. w dniu 16.06.2014r.
2014-06-04 14:02:00 GENOMED SA Zawarcie umowy o współpracy partnerskiej
2014-05-21 19:52:00 GENOMED SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMED S.A.