Wiadomości ze spółki

Comp SA

Comp SA
oprogramowanie
CMP
63,00 zł 2019-08-23
17:00:00
-1,00 zł
-1,56%
Czas Tytuł
2019-07-30 10:11:00 Trigon DM rekomenduje "trzymaj" Comp, cena docelowa akcji 70,8 zł
2019-07-29 11:11:00 COMP SA (29/2019) Częściowy wykup obligacji serii I/2017
2019-07-18 17:46:00 Comp aktualizuje strategię; spodziewa się ok. 80 mln zł EBITDA w '19 i ok. 130 mln zł w '20
2019-07-18 17:22:00 COMP SA (28/2019) Aktualizacja strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki na lata 2019-2020
2019-06-28 16:44:00 COMP SA (27/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku
2019-06-28 16:30:00 COMP SA (26/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 28 czerwca 2019 roku
2019-06-28 10:33:00 COMP SA (25/2019) Częściowy wykup obligacji serii I/2015
2019-06-27 18:01:00 COMP SA (24/2019) Wykonywanie umowy znaczącej
2019-06-10 17:08:00 COMP SA (23/2019) Wybór banku refinansującego
2019-05-31 17:07:00 COMP SA (22/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA
2019-05-24 17:08:00 COMP SA (21/2019) Rekomendacja Zarządu Comp S.A. dotycząca przeznaczenia zysku netto za 2018 rok
2019-05-22 17:18:00 COMP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr
2019-05-08 17:17:00 COMP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS
2019-05-08 17:15:00 COMP SA Raport okresowy roczny za 2018 R
2019-05-08 17:09:00 COMP SA (19/2019) Uzupełnienie raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego
2019-04-26 19:06:00 COMP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS
2019-04-26 18:58:00 COMP SA Raport okresowy roczny za 2018 R
2019-04-17 16:30:00 COMP SA (18/2019) Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2019-04-17 16:21:00 COMP SA (17/2019) Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2019-04-12 17:17:00 COMP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS