Wiadomości ze spółki

SMS Kredyt Holding SA

SMS Kredyt Holding SA
pośrednictwo finansowe
SMS
0,146 zł 2020-10-28
14:23:06
-0,034 zł
-18,89%
Czas Tytuł
2018-12-05 17:14:00 SMS Kredyt Holding prognozuje 1,3 mln zł zysku netto w '18
2018-05-16 16:52:00 SMS Kredyt Holding może wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego
2017-06-20 17:02:00 SMS Kredyt Holding wypłaci 0,2 zł dywidendy z kapitału zapasowego
2015-04-13 17:27:00 SMS KREDYT HOLDING SA Zmiana terminu oferowania i przydziału obligacji serii AK w ofercie publicznej
2015-04-13 14:34:00 SMS KREDYT HOLDING SA Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2015-04-13 13:40:00 SMS KREDYT HOLDING SA Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2015-04-07 14:33:00 SMS KREDYT HOLDING SA Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2015-04-07 14:29:00 SMS KREDYT HOLDING SA Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2015-03-31 13:14:00 SMS KREDYT HOLDING SA Rejestracja obniżenia kapitału w spółce zależnej
2015-03-31 13:10:00 SMS KREDYT HOLDING SA Wypłata odsetek oraz wykup obligacji
2015-03-30 17:19:00 SMS KREDYT HOLDING SA Emisja obligacji serii AK w ofercie publicznej
2015-03-27 22:12:00 SMS KREDYT HOLDING SA Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2014 rok.
2015-03-24 21:30:00 SMS KREDYT HOLDING SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
2015-03-18 10:17:00 SMS KREDYT HOLDING SA Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w komunikacie bieżącym nr 22/2015
2015-02-27 17:01:00 SMS KREDYT HOLDING SA Umorzenie udziałów i obniżenie kapitału w spółce zależnej
2015-02-17 15:59:00 SMS KREDYT HOLDING SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
2015-02-16 22:05:00 SMS KREDYT HOLDING SA Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za IV kwartał 2014 roku
2015-02-11 18:24:00 SMS KREDYT HOLDING SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 20 stycznia 2015 r.
2015-02-11 17:13:00 SMS KREDYT HOLDING SA Powołanie członka Rady Nadzorczej
2015-02-11 17:07:00 SMS KREDYT HOLDING SA Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do