Wiadomości ze spółki

Izostal SA

Izostal SA
wyroby metalowe
IZS
3,18 zł 2019-06-14
14:51:16
0,03 zł
0,95%
Czas Tytuł
2019-05-29 09:18:00 Oferta Izostalu za 113,5 mln zł netto uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu AB Amber Grid
2019-05-29 08:51:00 IZOSTAL SA (19/2019) Wybór oferty Izostal S.A. jako
2019-05-23 07:22:00 IZOSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr
2019-04-26 13:28:00 IZOSTAL SA (18/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej
2019-04-26 13:20:00 IZOSTAL SA (17/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne
2019-04-26 13:18:00 Izostal wypłaci 0,13 zł dywidendy na akcję za '18
2019-04-26 13:11:00 IZOSTAL SA (16/2019) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. o wypłacie dywidendy za 2018 rok.
2019-03-29 09:06:00 IZOSTAL SA (15/2019) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. wraz z załącznikami
2019-03-29 08:44:00 IZOSTAL SA (14/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.
2019-03-28 17:39:00 IZOSTAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS
2019-03-28 17:31:00 IZOSTAL SA Raport okresowy roczny za 2018 R
2019-03-28 15:55:00 IZOSTAL SA (13/2019) Powołanie Członków Zarządu Izostal S.A.
2019-03-28 15:46:00 IZOSTAL SA (12/2019) Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w
2019-03-26 08:15:00 Zarząd Izostalu rekomenduje wypłatę 0,13 zł dywidendy na akcję
2019-03-26 08:10:00 IZOSTAL SA (11/2019) Wniosek Zarządu Izostal S.A. z propozycją wypłaty dywidendy za 2018 rok.
2019-03-20 14:46:00 IZOSTAL SA (10/2019) Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal
2019-03-14 11:30:00 IZOSTAL SA (9/2019) Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal
2019-03-06 10:05:00 IZOSTAL SA (8/2019) Wybór oferty konsorcjum w składzie: Izostal S.A.
2019-02-28 13:52:00 Oferta Izostalu i Stalprofilu za 65,4 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu
2019-02-28 13:42:00 IZOSTAL SA (7/2019) Informacja o złożeniu w ramach umowy ramowej