Wiadomości ze spółki

Marka SA w restrukturyzacji

Marka SA w restrukturyzacji
pośrednictwo finansowe
MRK
0,50 zł
0,00 zł
0,00%
Czas Tytuł
2017-01-31 08:54:00 Marka nie zrealizuje wierzytelności z obligacji do czasu zatwierdzenia postępowania układowego
2017-01-18 14:32:00 Sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego spółki Marka
2017-01-12 15:21:00 Marka wnioskuje o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
2016-11-18 09:17:00 Marka zapowiada 2,6 mln zł straty netto w tym roku
2015-12-31 08:36:00 Marka prognozuje 1,32 mln zł zysku netto i 16,34 mln zł przychodów w 2016 r.
2015-04-15 09:30:00 MARKA SA Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii J.
2015-04-15 09:28:00 MARKA SA Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii I.
2015-04-14 10:10:00 MARKA SA Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii J.
2015-04-14 10:07:00 MARKA SA Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii I.
2015-04-13 17:24:00 MARKA SA Raport roczny za 2014 rok.
2015-04-13 08:49:00 MARKA SA Raport miesięczny marzec 2015 r.
2015-04-10 11:07:00 MARKA SA Zmiana terminu przekazania raportu rocznego w 2015 r.
2015-03-25 10:21:00 MARKA SA Przyjęcie obligacji na okaziciela serii H1 do depozytu przez KDPW.
2015-03-13 09:25:00 MARKA SA Złożenie wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2015-03-13 08:44:00 MARKA SA Raport miesięczny luty 2015 r.
2015-02-13 08:25:00 MARKA SA Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015-02-12 08:31:00 MARKA SA Raport miesięczny styczeń 2015 r.
2015-02-06 13:45:00 MARKA SA Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.
2015-02-05 17:56:00 MARKA SA Informacje o zakończonej emisji obligacji serii H1.
2015-01-30 13:44:00 MARKA SA Podpisanie umowy z Animatorem Rynku dla obligacji.