Wiadomości ze spółki

Global Cosmed SA

Global Cosmed SA
kosmetyki i chemia gospodarcza
GLC
3,74 zł 2020-07-02
17:00:00
0,30 zł
8,72%
Czas Tytuł
2020-06-27 17:10:00 GLOBAL COSMED SA (10/2020) Powołanie Członka Zarządu Spółki Global Cosmed S.A.
2020-05-28 13:55:00 GLOBAL COSMED SA (9/2020) Zawarcie znaczących umów
2020-05-07 08:28:00 GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS
2020-04-29 21:16:00 GLOBAL COSMED SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
2020-04-01 17:14:00 GLOBAL COSMED SA (7/2020) Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta
2020-03-23 17:11:00 GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
2020-03-23 17:08:00 GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny za 2019 R
2020-03-17 15:47:00 GLOBAL COSMED SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego
2020-03-16 17:17:00 GLOBAL COSMED SA (5/2020) Informacja o możliwym wpływie
2020-02-27 17:44:00 Global Cosmed prognozuje wzrost EBITDA do 22 mln zł w 2020 roku
2020-02-27 17:31:00 GLOBAL COSMED SA (4/2020) Prognoza wyników finansowych na 2020 rok
2020-02-06 17:18:00 Global Cosmed podniósł prognozy wyników za 2019 rok
2020-02-06 17:01:00 GLOBAL COSMED SA (3/2020) Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2019
2020-01-28 16:32:00 GLOBAL COSMED SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
2020-01-07 14:04:00 GLOBAL COSMED SA (1/2020) Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta
2019-11-19 18:00:00 GLOBAL COSMED SA (12/2019) Wypowiedzenie umowy przez animatora emitenta
2019-11-18 17:03:00 GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
2019-11-18 16:54:00 GLOBAL COSMED SA (11/2019) Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta
2019-09-16 17:05:00 GLOBAL COSMED SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr
2019-09-02 17:22:00 GLOBAL COSMED SA (10/2019) Szacunki wybranych danych finansowych za pierwsze półrocze 2019 roku.