Wiadomości ze spółki

GetBack SA w restrukturyzacji

GetBack SA w restrukturyzacji
wierzytelności
GBK
3,75 zł
0,00 zł
0,00%
application/pdf zawieszona
Czas Tytuł
2020-02-04 20:29:00 GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2020) Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia.
2020-02-03 16:11:00 Idea Bank szacuje wartość rekompensaty zw. z decyzją UOKiK na ok. 42 mln zł
2020-02-03 11:53:00 Idea Bank ma wypłacić rekompensaty poszkodowanym przez GetBack - UOKiK
2020-01-31 20:25:00 GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2020) Terminy przekazywania
2020-01-29 07:47:00 GetBack porozumiał się z Lartiq TFI, otrzymał 40 mln zł (aktl.)
2020-01-29 07:08:00 GetBack porozumiał się z Lartiq TFI, otrzymał 40 mln zł
2020-01-28 23:17:00 GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2020) Opóźniona informacja poufna - Porozumienia z LARTIQ TFI SA
2020-01-28 14:06:00 GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2020) Wysokość odzysków w grudniu 2019 r. - korekta
2020-01-23 19:04:00 GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2020) Wysokość odzysków w grudniu 2019 r.
2020-01-21 17:33:00 UKNF uznał niektóre wnioski NIK za dyskusyjne lub wątpliwe, ale wdraża zalecenia pokontrolne
2020-01-21 15:55:00 Według zarządu GPW procedura dopuszczenia do obrotu papierów GetBacku była prawidłowa
2020-01-15 16:44:00 GetBack ocenia, że może zrealizować układ na istotnie wyższym poziomie
2020-01-15 16:21:00 GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2020) Złożenie przez Getback S.A. w
2019-12-23 11:59:00 GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (86/2019) Powołanie Pana Pawła
2019-12-20 20:22:00 GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (85/2019) Uchwały Walnego Zgromadzenia
2019-12-20 20:06:00 GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (84/2019) Wykaz akcjonariuszy
2019-12-17 18:53:00 KNF nałożyła na GetBack karę w wysokości 500 tys. zł
2019-12-11 14:37:00 GetBack ma spłacić Quercus TFI wierzytelności o wartości 35-40 mln zł
2019-12-09 14:56:00 GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (83/2019) Przywrócenie raportowania
2019-12-06 15:30:00 GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (82/2019) Zawarcie przez GetBack w