Wiadomości ze spółki

Stelmet SA

Stelmet SA
wyposażenie domu - pozostałe
STL
6,60 zł
0,00 zł
0,00%
application/pdf trzymaj
Czas Tytuł
2019-06-28 11:01:00 Stelmet oczekuje utrzymania presji kosztowej w kolejnych kwartałach
2019-06-27 19:58:00 STELMET SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr
2019-06-24 11:25:00 STELMET SA (23/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Stelmet S.A.
2019-06-21 19:58:00 Stelmet po I półroczu 18/19 miał 263,3 mln zł przychodów i 3,5 mln zł straty netto
2019-06-21 19:15:00 STELMET SA (22/2019) Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2018/2019
2019-05-28 18:34:00 STELMET SA (21/2019) Zawarcie z bankiem mBank S.A. pakietu
2019-05-27 14:32:00 STELMET SA (20/2019) Zawarcie z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.
2019-05-20 11:07:00 STELMET SA (19/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
2019-05-13 13:03:00 STELMET SA (18/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
2019-05-06 12:43:00 STELMET SA (17/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
2019-04-23 10:44:00 STELMET SA (16/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
2019-04-15 09:42:00 STELMET SA (15/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
2019-04-01 13:51:00 STELMET SA (14/2019) Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych do Rady Nadzorczej Stelmet S.A.
2019-03-27 22:20:00 STELMET SA (13/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej
2019-03-27 22:14:00 STELMET SA (12/2019) Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
2019-03-27 22:04:00 STELMET SA (11/2019) Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
2019-03-27 21:57:00 STELMET SA (10/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STELMET S.A. w dniu 27 marca 2019 roku
2019-03-08 11:29:00 STELMET SA (9/2019) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji
2019-02-28 10:34:00 STELMET SA (8/2019) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stelmet S.A. zwołanego na dzień 27 marca 2019 r.
2019-02-28 10:24:00 STELMET SA (7/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stelmet S.A. na dzień 27 marca 2019 roku