Wiadomości ze spółki

Stelmet SA

Stelmet SA
wyposażenie domu - pozostałe
STL
9,05 zł
0,00 zł
0,00%
application/pdf zawieszona
Czas Tytuł
2020-08-05 18:44:00 STELMET SA (40/2020) Złożenie do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia
2020-08-04 15:27:00 STELMET SA (39/2020) Informacja nt. wyniku z wyceny pochodnych instrumentów finansowych
2020-08-04 13:20:00 STELMET SA (38/2020) Wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co
2020-08-04 12:55:00 STELMET SA (37/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne
2020-08-03 16:36:00 STELMET SA (36/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
2020-08-03 16:02:00 STELMET SA (35/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Stelmet S.A.
2020-08-03 15:49:00 STELMET SA (34/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
2020-08-03 15:35:00 STELMET SA (33/2020) Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Spółki
2020-07-29 09:02:00 STELMET SA (32/2020) Ogłoszenie przymusowego wykupu akcji Spółki
2020-07-29 08:30:00 Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki STELMET SA w drodze przymusowego wykupu
2020-07-29 07:20:00 Stanisław Bieńkowski ogłasza przymusowy wykup 1.339.488 akcji Stelmetu po 9,04 zł za papier
2020-07-21 11:14:00 STELMET SA (31/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Stelmet S.A. za III kwartał w roku obrotowym 2019/2020
2020-07-15 09:34:00 STELMET SA (30/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
2020-07-13 12:15:00 STELMET SA (29/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
2020-07-10 08:45:00 Prezes Stelmetu zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji
2020-07-10 08:25:00 STELMET SA (28/2020) Powzięcie informacji nt. zamiaru ogłoszenia przymusowego wykupu akcji Stelmet S.A.
2020-07-08 13:29:00 STELMET SA (27/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
2020-07-06 12:00:00 STELMET SA (26/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
2020-07-03 17:26:00 STELMET SA (25/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
2020-06-25 15:45:00 STELMET SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr