Wiadomości ze spółki

Stelmet SA

Stelmet SA
wyposażenie domu - pozostałe
STL
7,85 zł 2019-09-20
15:00:00
-0,15 zł
-1,88%
application/pdf trzymaj
Czas Tytuł
2019-09-12 18:45:00 STELMET SA (29/2019) Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Stelmet S.A.
2019-09-12 17:24:00 Stanisław Bieńkowski wzywa do sprzedaży 29.084.435 akcji Stelmetu po cenie 7,74 zł/szt
2019-09-12 17:22:00 Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji STELMET SA
2019-09-12 08:52:00 Stanisław Bieńkowski zamierza ogłosić wezwanie na sprzedaż wszystkich akcji Stelmetu
2019-09-11 22:48:00 STELMET SA (28/2019) Pismo w sprawie zamiaru ogłoszenia wezwania przez Pana Stanisława Bieńkowskiego
2019-09-11 20:50:00 STELMET SA (27/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
2019-08-30 11:24:00 Stelmet oczekuje wzrostu przychodów w roku obrotowym 2018/2019
2019-08-29 19:21:00 STELMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
2019-08-29 17:52:00 STELMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
2019-08-26 19:32:00 STELMET SA (26/2019) Korekta załącznika do informacji nt. wstępnych
2019-08-26 17:24:00 Grupa Stelmet szacuje, że jej zysk netto po 3 kw. '18/'19 wzrósł 6 proc. rdr do 17,4 mln zł
2019-08-26 17:02:00 STELMET SA (26/2019) Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały roku obrotowego 2018/2019
2019-08-14 13:46:00 STELMET SA (25/2019) Udzielenie poręczenia przez Emitenta za zobowiązania spółki zależnej
2019-08-12 16:29:00 STELMET SA (24/2019) Zawarcie pomiędzy bankiem PKO BP S.A. a spółką
2019-06-28 11:01:00 Stelmet oczekuje utrzymania presji kosztowej w kolejnych kwartałach
2019-06-27 19:58:00 STELMET SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr
2019-06-24 11:25:00 STELMET SA (23/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Stelmet S.A.
2019-06-21 19:58:00 Stelmet po I półroczu 18/19 miał 263,3 mln zł przychodów i 3,5 mln zł straty netto
2019-06-21 19:15:00 STELMET SA (22/2019) Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2018/2019
2019-05-28 18:34:00 STELMET SA (21/2019) Zawarcie z bankiem mBank S.A. pakietu