Wiadomości ze spółki

Stelmet SA

Stelmet SA
wyposażenie domu - pozostałe
STL
7,00 zł 2020-02-26
15:00:00
-0,30 zł
-4,11%
application/pdf akumuluj
Czas Tytuł
2020-02-19 11:18:00 STELMET SA (8/2020) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stelmet S.A. zwołanego na dzień 17 marca 2020 r.
2020-02-19 11:03:00 STELMET SA (7/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stelmet S.A. na dzień 17 marca 2020 roku
2020-02-12 12:47:00 STELMET SA (6/2020) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji
2020-02-04 11:39:00 STELMET SA (5/2020) Rekomendacja Zarządu Stelmet S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018/2019
2020-01-28 14:55:00 STELMET SA (4/2020) Informacja o transakcji na akcjach Stelmet S.A.
2020-01-24 12:23:00 Stelmet spodziewa się utrzymania presji kosztowej w kolejnych latach
2020-01-23 20:09:00 STELMET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
2020-01-23 19:56:00 STELMET SA Raport okresowy roczny za 2019 R
2020-01-16 20:54:00 STELMET SA (3/2020) Korekta raportu bieżącego nr 3/2020
2020-01-16 20:12:00 Stelmet dokonał odpisów, które obniżą wyniki za '18/19; strata netto szacowana na 3,4 mln zł
2020-01-16 19:53:00 STELMET SA (3/2020) Informacja nt. zakończenia testów na utratę wartości aktywów trwałych
2020-01-13 16:21:00 STELMET SA (2/2020) Informacja nt. umów na dostawy surowca drzewnego
2020-01-09 16:14:00 Stelmet dokona odpisu aktualizującego w wysokości 8,5 mln zł, co obniży wynik za 2018/2019
2020-01-09 16:06:00 STELMET SA (1/2020) Decyzja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów inwestycyjnych
2019-12-20 16:16:00 STELMET SA (40/2019) Informacja nt. wyników przetargu na sprzedaż surowca drzewnego
2019-12-13 13:25:00 STELMET SA (39/2019) Informacja nt. testów na utratę wartości aktywów trwałych
2019-11-13 11:38:00 STELMET SA (38/2019) Sprostowanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Stelmet S.A.
2019-11-08 16:10:00 STELMET SA (37/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Stelmet S.A.
2019-11-07 14:36:00 STELMET SA (36/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Stelmet S.A.
2019-11-06 16:38:00 STELMET SA (35/2019) Informacja o transakcjach otrzymana na podstawie art. 19 MAR