Wiadomości ze spółki

Stelmet SA

Stelmet SA
wyposażenie domu - pozostałe
STL
7,80 zł 2019-04-23
17:00:00
-0,10 zł
-1,27%
application/pdf trzymaj
Czas Tytuł
2019-04-23 10:44:00 STELMET SA (16/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
2019-04-15 09:42:00 STELMET SA (15/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
2019-04-01 13:51:00 STELMET SA (14/2019) Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych do Rady Nadzorczej Stelmet S.A.
2019-03-27 22:20:00 STELMET SA (13/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej
2019-03-27 22:14:00 STELMET SA (12/2019) Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
2019-03-27 22:04:00 STELMET SA (11/2019) Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
2019-03-27 21:57:00 STELMET SA (10/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STELMET S.A. w dniu 27 marca 2019 roku
2019-03-08 11:29:00 STELMET SA (9/2019) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji
2019-02-28 10:34:00 STELMET SA (8/2019) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stelmet S.A. zwołanego na dzień 27 marca 2019 r.
2019-02-28 10:24:00 STELMET SA (7/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stelmet S.A. na dzień 27 marca 2019 roku
2019-02-26 19:59:00 Stelmet w I kw. roku 18/19 miał 74 mln zł przychodów i 5,2 mln zł straty netto
2019-02-26 18:08:00 STELMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr
2019-02-15 10:14:00 STELMET SA (6/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Stelmet S.A.
2019-02-15 09:43:00 STELMET SA (5/2019) Rekomendacja Zarządu Stelmet S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018
2019-01-30 12:59:00 Stelmet nadal monitoruje rynek pod kątem akwizycji
2019-01-29 21:46:00 STELMET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS
2019-01-29 21:42:00 STELMET SA Raport okresowy roczny za 2018 R
2019-01-25 19:47:00 Stelmet dokona odpisu aktualizującego w wysokości 11 mln zł, co obniży zysk netto za 2017/2018
2019-01-25 19:26:00 STELMET SA (4/2019) Informacja nt. zakończenia testów na utratę wartości aktywów trwałych
2019-01-22 11:06:00 STELMET SA (3/2019) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych Stelmet S.A.