Wiadomości ze spółki

Torpol SA

Torpol SA
inżynieria lądowa i wodna
TOR
6,64 zł 2019-11-20
16:20:14
-0,06 zł
-0,90%
application/pdf zawieszona
Czas Tytuł
2019-11-15 16:30:00 TORPOL SA (77/2019) Informacji nt. zakończenia likwidacji norweskiej spółki zależnej
2019-11-13 15:12:00 TORPOL SA (76/2019) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A.
2019-10-30 13:45:00 Torpol szacuje, że miał w III kw. 12 mln zł zysku netto
2019-10-30 13:21:00 TORPOL SA (75/2019) Wstępne skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe TORPOL za III kwartały 2019 roku
2019-10-29 13:04:00 TORPOL SA (74/2019) Zawarcie aneksu do umowy na wykonanie robót budowlanych
2019-10-23 12:29:00 TORPOL SA (73/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
2019-10-23 12:25:00 TORPOL SA (72/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne
2019-10-16 13:53:00 TORPOL SA (71/2019) Zawarcie z Zurich Insurance umowy linii gwarancyjnej
2019-10-15 09:13:00 TORPOL SA (70/2019) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
2019-10-10 17:18:00 TORPOL SA (69/2019) Informacja nt. współpracy z podwykonawcą
2019-10-08 19:09:00 TORPOL SA (68/2019) Informacja nt. współpracy w zakresie udzielania gwarancji przez grupę Euler Hermes
2019-10-04 14:06:00 TORPOL SA (67/2019) Zawarcie z Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. umowy na wykonanie robót budowanych
2019-09-30 14:45:00 TORPOL SA (66/2019) Informacja nt. współpracy z podwykonawcą
2019-09-24 18:05:00 TORPOL SA (65/2019) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień
2019-09-24 17:55:00 TORPOL SA (64/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 23 października 2019 roku
2019-09-17 15:54:00 TORPOL SA (63/2019) Informacja nt. współpracy z podwykonawcą
2019-09-11 13:55:00 TORPOL SA (62/2019) Informacja nt. współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A.
2019-09-09 12:10:00 Torpol zakłada, że dywidenda w kolejnych latach będzie stanowić do 50 proc. zysku
2019-09-09 11:52:00 Torpol ocenia, że II półrocze '19 nie powinno być gorsze wynikowo od I półrocza
2019-09-06 07:29:00 Portfel zamówień Torpolu ma wartość ponad 4,17 mld zł netto