Wiadomości ze spółki

Marvipol Development SA

Marvipol Development SA
wynajem nieruchomości
MVP
3,59 zł 2019-08-23
09:09:30
0,01 zł
0,28%
Czas Tytuł
2019-08-19 16:45:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (45/2019) Lista akcjonariuszy posiadających
2019-08-19 16:36:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (44/2019) Powołanie osób nadzorujących w Marvipol Development S.A.
2019-08-19 16:34:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (43/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne
2019-07-22 11:27:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (42/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.
2019-07-17 18:42:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (41/2019) Informacja nt. rozpoczęcia realizacji projektu magazynowego w Warszawie
2019-07-10 10:34:00 Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)
2019-07-08 13:37:00 Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2019 roku (tabela)
2019-07-04 09:42:00 Marvipol Development sprzedał w II kw. 225 lokali, a przekazał 26
2019-07-04 09:28:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (40/2019) Wstępna informacja o sprzedaży
2019-06-28 15:36:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (39/2019) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Sopocie
2019-06-27 15:25:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (38/2019) Aktualizacja informacji nt.
2019-06-27 13:57:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (37/2019) Aktualizacja informacji dot. umowy kredytowej
2019-06-25 17:56:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (36/2019) Lista akcjonariuszy posiadających
2019-06-25 17:46:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (35/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne
2019-06-12 13:14:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (34/2019) Podsumowanie emisji obligacji serii Y
2019-06-10 11:14:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (33/2019) Nabycie przez jednostkę zależną
2019-06-06 19:00:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (32/2019) Złożenie przez jednostkę zależną
2019-06-05 21:29:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (31/2019) Nabycie przez Emitenta obligacji celem umorzenia
2019-06-04 13:00:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (30/2019) Zawarcie umowy kredytowej w ramach
2019-06-03 09:41:00 Marvipol Development wyemituje obligacje o wartości do 60 mln zł