Wiadomości ze spółki

R22 SA

R22 SA
nowe technologie
R22
19,20 zł 2019-06-14
16:33:52
1,25 zł
6,96%
Czas Tytuł
2019-06-14 10:48:00 R22 SA (12/2019) Zawarcie przez spółkę pośrednio zależną H88 HOSTING
2019-06-12 17:31:00 Spółka z grupy R22 ogłosi zaproszenie do sprzedaży akcji R22 po 25 zł
2019-06-12 17:19:00 R22 SA (11/2019) Realizacja skupu akcji własnych R22 oraz ustalenie
2019-06-12 14:51:00 R22 SA (10/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie R22 S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.
2019-06-11 15:10:00 R22 kupiło chorwacką spółkę Avalon za 1,85 mln euro
2019-06-11 14:58:00 R22 SA (9/2019) Zawarcie przez spółkę pośrednio zależną H88 Hosting
2019-05-20 14:24:00 R22 latem spodziewa się finalizacji przejęcia dwóch spółek z Europy Centralnej
2019-05-20 00:01:00 R22 SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr
2019-05-17 17:29:00 R22 przejmuje trzy rumuńskie spółki za 4,2 mln euro
2019-05-17 17:06:00 R22 SA (8/2019) Zawarcie przez spółki pośrednio zależne H88 HOSTING
2019-05-16 17:54:00 Akcjonariusze R22 zdecydują 12 VI o skupie akcji własny
2019-05-16 17:16:00 R22 SA (7/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.
2019-05-16 17:14:00 R22 SA (6/2019) Uchwała Zarządu w zakresie rozszerzenia celów oraz
2019-04-26 12:10:00 R22 SA (5/2019) Podział zysku za rok obrotowy obejmujący okres od
2019-03-15 12:06:00 R22 SA (4/2019) Zawarcie przez R22 S.A. umowy z TCEE Fund III S.C.A.
2019-03-13 17:37:00 R22 ma porozumienie w sprawie zakupu 28,5 proc. akcji spółki zależnej H88 (opis)
2019-03-13 16:46:00 R22 SA (3/2019) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - ustalenie
2019-02-26 08:48:00 R22 miała w II kw. roku finansowego 18/19 przychody na poziomie 37,2 mln zł
2019-02-26 00:03:00 R22 SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr
2019-02-14 08:19:00 R22 SA (2/2019) Sprzedaż segmentu hostingu w styczniu 2019 roku.