Wiadomości ze spółki

R22 SA

R22 SA
nowe technologie
R22
20,10 zł 2019-10-15
13:06:48
0,20 zł
1,01%
Czas Tytuł
2019-10-11 16:28:00 R22 SA (37/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 08.10.2019
2019-10-08 17:40:00 R22 wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję
2019-10-08 17:31:00 R22 SA (36/2019) Wypłata dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2018 do 30.06.2019
2019-10-08 17:28:00 R22 SA (35/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie R22 S.A. w dniu 8 października
2019-09-26 15:44:00 R22 SA (34/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2019-09-25 15:53:00 Trigon DM podwyższył cenę docelową akcji R22 do 28 zł
2019-09-13 18:38:00 R22 SA (33/2019) Podjęcie uchwały przez spółkę zależną o dobrowolnym umorzeniu akcji własnych
2019-09-10 16:21:00 R22 SA (32/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A. - Korekta w zakresie załączników
2019-09-10 13:58:00 R22 SA (32/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.
2019-09-10 13:12:00 R22 SA (31/2019) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za
2019-09-09 10:10:00 Zarząd R22 zamierza rekomendować dywidendy w wysokości co najmniej 30 proc. zysków
2019-09-09 09:56:00 R22 SA (30/2019) Wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku za rok
2019-09-09 09:51:00 R22 SA (29/2019) Przyjęcie Polityki dywidendowej
2019-09-05 13:25:00 R22 zamierza w ciągu najbliższych dni przedstawić politykę dywidendową grupy
2019-09-05 00:06:00 R22 SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS
2019-09-05 00:03:00 R22 SA Raport okresowy roczny za 2018 R
2019-08-02 21:07:00 R22 SA (28/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2019-08-01 18:28:00 R22 SA (27/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2019-07-25 16:04:00 R22 SA (26/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020
2019-07-19 19:20:00 R22 SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr