Wiadomości ze spółki

OPTeam SA

OPTeam SA
oprogramowanie
OPM
24,80 zł 2020-09-28
11:49:22
0,00 zł
0,00%
Czas Tytuł
2020-09-11 17:11:00 OPTEAM SA Raport okresowy półroczny za 2020 P
2020-06-29 13:24:00 OPTEAM SA (7/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 26.06.2020 r.
2020-06-26 20:13:00 OPTEAM SA (6/2020) Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam S.A.
2020-06-26 20:03:00 OPTEAM SA (5/2020) Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.
2020-06-24 09:30:00 OPTEAM SA (4/2020) Korekta raportu nr 4/2020 z dnia 29.05.2020 r. w
2020-05-29 20:46:00 OPTEAM SA (4/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.
2020-05-07 17:33:00 OPTEAM SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q
2020-04-14 13:01:00 OPTeam szacuje, że przychody w '20 mogą być niższe rdr o ok. 25 proc.
2020-04-14 12:39:00 OPTEAM SA (3/2020) Wpływ rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa na działalność Emitenta.
2020-03-20 17:13:00 OPTEAM SA Raport okresowy roczny za 2019 R
2020-03-11 21:44:00 Rementi Investments podpisał przedwstępną umowę kupna CRE Polskie ePłatności
2020-03-11 20:54:00 OPTEAM SA (2/2020) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej
2020-01-20 15:28:00 OPTEAM SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
2019-12-02 19:46:00 OPTEAM SA (15/2019) Zawarcie umowy z Morgan Stanley & Co. International plc.
2019-11-25 15:34:00 OPTEAM SA (14/2019) Przekazanie do publicznej wiadomości informacji
2019-11-07 17:12:00 OPTEAM SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q
2019-11-07 14:33:00 OPTEAM SA (13/2019) Otrzymanie informacji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej - nabycie pakietu akcji.
2019-11-07 14:28:00 OPTEAM SA (12/2019) Otrzymanie informacji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej - zbycie pakietu akcji.
2019-10-11 13:50:00 OPTEAM SA (11/2019) Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały WZA
2019-09-23 15:33:00 OPTEAM SA (10/2019) Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej