Wiadomości ze spółki

PKO BP SA

PKO BP SA
banki komercyjne
PKO
20,99 zł 2020-09-28
17:04:54
1,07 zł
5,37%
application/pdf trzymaj
Czas Tytuł
2020-09-22 15:52:00 PKO BP nie obserwuje pogorszenia jakości portfela kredytowego
2020-09-19 12:49:00 PKO BP wezwał Vistal Gdynię do wykupu dwóch weksli
2020-09-12 11:00:00 Kondycja banków jeszcze się pogorszy, mniejsi gracze muszą szukać inwestora - prezes PKO BP (wywiad)
2020-09-04 16:21:00 PKO BP SA (31/2020) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane
2020-09-04 15:28:00 PKO BP SA (31/2020) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane
2020-08-28 19:24:00 PKO BP SA (30/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
2020-08-26 23:41:00 PKO BP SA (29/2020) Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne
2020-08-26 16:25:00 PKO BP SA (28/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A.
2020-08-24 19:13:00 PKO BP SA (27/2020) Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad
2020-08-14 09:09:00 Haitong Bank obniżył cenę docelową akcji PKO BP do 26,2 zł
2020-08-05 13:31:00 PKO BP ocenia, że wpływ obniżek stóp proc. w III i IV kw. będzie nieco większy niż w II kw.
2020-08-05 13:31:00 PKO BP ocenia, że wpływ obniżek stóp proc. w III i IV kw. będzie nieco większy niż w II kw.
2020-08-05 09:07:00 Zysk netto PKO BP w II kw. '20 wyniósł 803 mln zł, wobec konsensusu 773,5 mln zł (opis)
2020-08-05 07:46:00 Zysk netto PKO BP w II kw. '20 wyniósł 803 mln zł, wobec konsensusu 773,5 mln zł
2020-08-05 07:28:00 Wyniki PKO BP w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela, popr.)
2020-08-05 07:28:00 Wyniki PKO BP w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
2020-08-05 07:20:00 Wyniki PKO BP w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
2020-08-05 07:05:00 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr
2020-07-29 10:31:00 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (26/2020) Zmiana
2020-07-03 12:45:00 PKO BP zawiesza oferowanie lokat terminowych dla firm i przedsiębiorstw