Wiadomości ze spółki

PZU SA

PZU SA
firmy ubezpieczeniowe
PZU
44,14 zł
0,00 zł
0,00%
application/pdf akumuluj
Czas Tytuł
2019-06-14 13:18:00 S&P zmienił perspektywę ratingu PZU na pozytywną (opis)
2019-06-14 13:13:00 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (18/2019) Zmiana perspektywy ratingowej
2019-06-14 13:07:00 S&P zmienił perspektywę ratingu PZU na pozytywną
2019-06-11 16:59:00 KNF nałożyła na PZU SA karę w wysokości 900 tys. zł
2019-06-04 17:08:00 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (17/2019) Informacje udzielone
2019-05-27 17:12:00 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (16/2019) Publikacja Sprawozdania o
2019-05-24 21:28:00 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (15/2019) Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA
2019-05-24 21:25:00 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (14/2019) Powołanie członków Rady Nadzorczej PZU SA
2019-05-24 21:20:00 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (13/2019) Wykaz akcjonariuszy
2019-05-24 21:17:00 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (12/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA
2019-05-24 19:09:00 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (11/2019) Decyzja Zwyczajnego
2019-05-24 12:19:00 PZU wypłaci 2,8 zł dywidendy na akcję z zysku za '18
2019-05-24 12:04:00 PZU chce w '20 przedstawić nową strategię do 2025 roku
2019-05-24 08:51:00 Obecna skala szkód powodziowych nie jest nadzwyczajna w kontekście wyników PZU - prezes
2019-05-24 08:50:00 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (10/2019) Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych
2019-05-23 22:00:00 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (9/2019) Zgłoszenie przez
2019-05-17 13:50:00 PZU obserwował w IV większy poziom zgłoszeń szkód w związku z suszą
2019-05-14 09:23:00 Aktywa pod zarzadzaniem PZU na poziomie 65 mld zł wymagałyby akwizycji - prezes
2019-05-14 08:43:00 PZU liczy na finalizację zakupu Falck Centra Medyczne w II kw.
2019-05-14 07:40:00 Zysk netto grupy PZU w I kw. '19 wyniósł 747 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)