Wiadomości ze spółki

Interferie SA

Interferie SA
hotele i restauracje
INF
3,20 zł 2020-07-02
09:09:56
0,02 zł
0,63%
Czas Tytuł
2020-06-26 18:51:00 INTERFERIE SA (21/2020) Podpisanie aneksu do umowy z generalnym
2020-06-25 16:50:00 INTERFERIE SA (20/2020) Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej
2020-06-24 14:59:00 INTERFERIE SA (19/2020) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2020-06-24 14:50:00 INTERFERIE SA (18/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
2020-06-24 14:43:00 INTERFERIE SA (17/2020) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
2020-05-28 16:45:00 INTERFERIE SA (16/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24 czerwca 2020 r.
2020-04-24 17:12:00 INTERFERIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q
2020-04-16 16:39:00 INTERFERIE SA (15/2020) Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za I kwartał 2020 r.
2020-04-15 16:32:00 INTERFERIE SA (14/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
2020-03-18 14:53:00 INTERFERIE SA (13/2020) Czasowe zawieszenie działalności INTERFERIE
2020-03-17 16:36:00 INTERFERIE SA (12/2020) Informacja o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2 na sytuację Emitenta
2020-03-14 17:03:00 INTERFERIE SA (11/2020) Informacja o wpływie epidemii COVID-19 na działalność hoteli należących do Spółki
2020-03-12 17:46:00 INTERFERIE SA (10/2020) Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2020-03-12 17:41:00 INTERFERIE SA (9/2020) Rekomendacja w zakresie podziału zysku Interferie S.A. za 2019 rok
2020-03-12 17:40:00 INTERFERIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
2020-03-12 17:37:00 INTERFERIE SA Raport okresowy roczny za 2019 R
2020-03-12 17:29:00 INTERFERIE SA (8/2020) Ryzyko obniżenia przychodów Spółki ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19
2020-03-04 17:44:00 INTERFERIE SA (7/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
2020-03-02 12:40:00 INTERFERIE SA (6/2020) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
2020-03-02 12:30:00 INTERFERIE SA (5/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej