Wiadomości ze spółki

Interferie SA

Interferie SA
hotele i restauracje
INF
4,90 zł 2021-01-15
13:19:03
0,06 zł
1,24%
Czas Tytuł
2021-01-13 16:26:00 INTERFERIE SA (2/2021) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2021-01-13 16:23:00 INTERFERIE SA (1/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10.02.2021 r.
2020-12-31 09:03:00 INTERFERIE SA (40/2020) Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej
2020-12-29 12:40:00 INTERFERIE SA (39/2020) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
2020-12-29 12:31:00 INTERFERIE SA (38/2020) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
2020-12-29 12:23:00 INTERFERIE SA (37/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co
2020-12-18 15:15:00 INTERFERIE SA (36/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
2020-12-02 14:18:00 INTERFERIE SA (35/2020) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29.12.2020 r.
2020-11-30 15:00:00 INTERFERIE SA (34/2020) Ograniczenie działalności jednostek eksploatacyjnych INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
2020-11-17 18:26:00 INTERFERIE SA (33/2020) Zawarcie listu intencyjnego w sprawie
2020-11-07 11:14:00 INTERFERIE SA (32/2020) Ograniczenie działalności jednostek eksploatacyjnych INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
2020-11-04 16:18:00 INTERFERIE SA (31/2020) Podpisanie aneksu do umowy z generalnym
2020-10-23 17:04:00 INTERFERIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q
2020-10-20 16:41:00 INTERFERIE SA (30/2020) Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za III kwartały 2020 roku
2020-09-30 15:00:00 INTERFERIE SA (29/2020) Zawarcie aneksu do umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego
2020-08-21 12:25:00 INTERFERIE SA (28/2020) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
2020-08-21 12:23:00 INTERFERIE SA (27/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co
2020-08-14 17:37:00 INTERFERIE SA Raport okresowy półroczny za 2020 P
2020-08-12 13:41:00 INTERFERIE SA (26/2020) Aneks do umowy kredytowej
2020-08-11 17:43:00 INTERFERIE SA (25/2020) Ustalenie tekstu jednolitego Statutu