Wiadomości ze spółki

Rawlplug SA

Rawlplug SA
wyroby metalowe
RWL
9,70 zł
0,00 zł
0,00%
Czas Tytuł
2021-01-04 15:35:00 RAWLPLUG SA (1/2021) Rejestracja połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner Polska sp. z o.o.
2020-11-13 07:58:00 RAWLPLUG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
2020-10-30 14:49:00 RAWLPLUG SA (29/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej
2020-10-30 14:42:00 RAWLPLUG SA (28/2020) Uchwały Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 30.10.2020 r.
2020-10-16 09:39:00 RAWLPLUG SA (27/2020) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
2020-10-09 16:48:00 RAWLPLUG SA (26/2020) Rejestracja spółki zależnej Rawlplug Vietnam Company Limited na terenie Wietnamu
2020-09-28 10:22:00 RAWLPLUG SA (25/2020) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia
2020-09-28 10:13:00 RAWLPLUG SA (24/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2020-09-17 08:45:00 RAWLPLUG SA (23/2020) Decyzja Zarządu w sprawie połączenia Emitenta z podmiotem zależnym Koelner Polska sp. z o.o.
2020-09-09 09:15:00 RAWLPLUG SA (22/2020) Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2020-09-03 14:58:00 RAWLPLUG SA (21/2020) Zawiadomienia o dokonanych transakcjach na akcjach Spółki
2020-09-03 14:53:00 RAWLPLUG SA (20/2020) Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2020-08-28 13:59:00 RAWLPLUG SA (19/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej
2020-08-28 13:58:00 RAWLPLUG SA (18/2020) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 28.08.2020 r.
2020-08-28 08:12:00 RAWLPLUG SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr
2020-07-29 14:46:00 RAWLPLUG SA (17/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał
2020-07-29 14:43:00 RAWLPLUG SA (16/2020) Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2019
2020-07-24 17:22:00 Rawlplug kupił 1,5 mln akcji własnych
2020-07-24 17:14:00 RAWLPLUG SA (15/2020) Nabycie akcji własnych w wyniku Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Rawlplug S.A.
2020-07-22 17:55:00 Rawlplug zmienia rekomedację ws. dywidendy, proponuje zysk przeznaczyć m.in. na kapitał zapasowy