Wiadomości ze spółki

Sanok Rubber Company SA

Sanok Rubber Company SA
części samochodowe
SNK
12,70 zł 2020-10-27
13:14:14
0,00 zł
0,00%
Czas Tytuł
2020-09-30 11:16:00 Sanok RC pomimo odbudowy zamówień w III kw. przewiduje spadek wyników w całym '20 w stosunku do '19
2020-09-29 14:27:00 SANOK RUBBER COMPANY SA (14/2020) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A.
2020-09-29 09:53:00 Pierwsze miesiące III kwartału wskazują na odbudowę zamówień Sanok RC
2020-09-29 07:26:00 Wyniki Sanok Rubber Company w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
2020-09-29 07:08:00 SANOK RUBBER COMPANY SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr
2020-09-23 16:12:00 SANOK RUBBER COMPANY SA (13/2020) Zawarcie transakcji zabezpieczających
2020-08-31 16:56:00 SANOK RUBBER COMPANY SA (12/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA 31 sierpnia 2020 roku.
2020-08-31 16:43:00 SANOK RUBBER COMPANY SA (11/2020) Uchwały ZWZA. Informacja o zgłoszonym sprzeciwie formalnym.
2020-08-10 10:53:00 SANOK RUBBER COMPANY SA (10/2020) Projekt uchwały na NWZA zgłoszony przez Akcjonariusza.
2020-07-30 17:11:00 SANOK RUBBER COMPANY SA (9/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
2020-06-30 18:33:00 SANOK RUBBER COMPANY SA (8/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA 30 czerwca 2020 roku.
2020-06-30 18:32:00 Sanok RC przeznaczy zysk za '19 na kapitał zapasowy
2020-06-30 18:28:00 SANOK RUBBER COMPANY SA (7/2020) Powołanie Członków Zarządu Sanok RC S.A. na nową kadencję.
2020-06-30 18:22:00 SANOK RUBBER COMPANY SA (6/2020) Uchwały ZWZA.
2020-05-28 20:29:00 SANOK RUBBER COMPANY SA (5/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A. Projekty uchwał.
2020-05-27 09:04:00 DM BOŚ podwyższył rekomendację dla Sanoka do "kupuj"
2020-05-26 14:16:00 DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Sanoka do 19 zł, nadal rekomenduje "trzymaj"
2020-05-20 14:08:00 Sanok RC nadal pracuje nad przeglądem opcji strategicznych, nie wyklucza dezinwestycji w segm. motoryzacji
2020-05-19 17:21:00 Wyniki Sanok Rubber Company w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
2020-05-19 17:07:00 SANOK RUBBER COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr