Władze spółki

Orbis SA

Orbis SA
hotele i restauracje
ORB
 zł
 zł
%
Dla wybranego instrumentu brak aktualnych danych ze strumienia SIR Zamknij
Nazwisko Funkcja
Clavie, Gilles Stephane Prezes Zarządu
Węgłowski Ireneusz Wiceprezes Zarządu
Sołtysik Dominik Członek Zarządu
Szewczykowski Marcin Członek Zarządu
Stabile, Sophie Isabelle Przewodniczący RN
Boisselier Pierre Członek RN
Gabor Artur Członek RN
Gervais Franck Członek RN
Karaoglanian Christian Członek RN
Kseń Jacek Członek RN
Picheral Laurent Członek RN
Procajło Andrzej Członek RN
Przytuła Andrzej Członek RN
Szymański Jarosław Członek RN