Władze spółki

SMT Software SA

SMT Software SA
oprogramowanie
SMA
 zł
 zł
%
Dla wybranego instrumentu brak aktualnych danych ze strumienia SIR Zamknij
Nazwisko Funkcja
Łękawa Sebastian Prezes Zarządu
Pura Szymon Członek Zarządu
Pankiewicz Konrad Przewodniczący RN
Ogierman Michał Wiceprzewodniczący RN
Frątczak Tomasz Członek RN
Kuszyk Adam Członek RN
Nowak Sławomir Członek RN