Władze spółki

Interferie SA

Interferie SA
hotele i restauracje
INF
4,90 zł 2021-01-15
13:19:03
0,06 zł
1,24%
Nazwisko Funkcja
Sosiński Piotr Prezes Zarządu
Ciołek Łukasz Wiceprezes Zarządu
Hajłasz Zbigniew Przewodniczący RN
Wojdyła Marcin Wiceprzewodniczący RN
Bielawska Brygida Sekretarz RN
Cichocki Bernard Członek RN
Garbicz Bartłomiej Członek RN
Mieszkała Krystian Członek RN