Radpol SA

Radpol SA
tworzywa sztuczne
RDL
1,24 zł 2019-10-14
15:09:00
0,005 zł
0,40%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 47 443 150
Free float [%] 38,21
Liczba akcji 38 260 605
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 12,86
Cena do wart. księgowej 0,49
Notowania
Kurs odniesienia 1,235
Kurs otwarcia 1,24
Min 1,24
Max 1,24
Wolumen obrotu 5 659
Wartość obrotu 7 017,16
Roczny zakres zmian min 1,01
Roczny zakres zmian max 1,605
Średni kurs 10 dni 1,235
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
InvestorMS 0,10