Boryszew SA

Boryszew SA
hutnictwo metali nieżelaznych
BRS
3,61 zł 2021-06-18
17:00:00
-0,01 zł
-0,28%
application/pdf równoważ
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 866 400 000
Free float [%] 24,77
Liczba akcji 240 000 000
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,59
Notowania
Kurs odniesienia 3,62
Kurs otwarcia 3,63
Min 3,58
Max 3,64
Wolumen obrotu 106 456
Wartość obrotu 384 694,095
Roczny zakres zmian min 2,62
Roczny zakres zmian max 3,85
Średni kurs 10 dni 3,61
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 1,30
WIG 0,10
WIG-Poland 0,10
sWIG80 1,30
InvestorMS 0,30