Boryszew SA

Boryszew SA
hutnictwo metali nieżelaznych
BRS
4,445 zł 2019-10-16
17:00:00
-0,005 zł
-0,11%
application/pdf niedoważaj
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 1 066 800 000
Free float [%] 24,77
Liczba akcji 240 000 000
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 21,58
Cena do wart. księgowej 0,74
Notowania
Kurs odniesienia 4,45
Kurs otwarcia 4,48
Min 4,41
Max 4,48
Wolumen obrotu 20 634
Wartość obrotu 91 476,185
Roczny zakres zmian min 3,72
Roczny zakres zmian max 5,20
Średni kurs 10 dni 4,45
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
mWIG40TR 0,70
WIG 0,10
WIG-Poland 0,10
WIG-ESG 0,10
InvestorMS 0,60
mWIG40 0,70