Boryszew SA

Boryszew SA
hutnictwo metali nieżelaznych
BRS
3,69 zł 2020-05-29
17:00:00
0,02 zł
0,55%
application/pdf niedoważaj
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 885 600 000
Free float [%] 24,77
Liczba akcji 240 000 000
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 25,44
Cena do wart. księgowej 0,58
Notowania
Kurs odniesienia 3,67
Kurs otwarcia 3,64
Min 3,61
Max 3,69
Wolumen obrotu 71 397
Wartość obrotu 261 892,95
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 2,00
WIG 0,10
WIG-Poland 0,10
sWIG80 2,00
WIG-ESG 0,10
InvestorMS 0,50