Boryszew SA

Boryszew SA
hutnictwo metali nieżelaznych
BRS
3,47 zł 2020-08-12
17:01:45
0,01 zł
0,29%
application/pdf niedoważaj
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 832 800 000
Free float [%] 24,77
Liczba akcji 240 000 000
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,61
Notowania
Kurs odniesienia 3,46
Kurs otwarcia 3,495
Min 3,42
Max 3,495
Wolumen obrotu 21 832
Wartość obrotu 75 206,395
Roczny zakres zmian min 3,375
Roczny zakres zmian max 4,77
Średni kurs 10 dni 3,46
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 1,50
WIG 0,10
WIG-Poland 0,10
sWIG80 1,50
WIG-ESG 0,10
InvestorMS 0,40