Mercator Medical SA

Mercator Medical SA
sprzęt i materiały medyczne
MRC
44,50 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 471 214 950
Free float [%] 36,52
Liczba akcji 10 589 100
Stopa dywidendy [%] 1,12
Cena do zysku 20,83
Cena do wart. księgowej 3,07
Notowania
Kurs odniesienia 44,50
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 5,17
Roczny zakres zmian max 57,00
Średni kurs 10 dni 44,50
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 1,10
WIG 0,10
WIG-Poland 0,10
sWIG80 1,10
InvestorMS 0,30