IndygoTech Minerals SA

IndygoTech Minerals SA
działalność inwestycyjna
IDG
0,25 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 4 132 297
Free float [%] 51,98
Liczba akcji 16 529 188
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,12
Notowania
Kurs odniesienia 0,25
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań jednolite