MLP Group SA

MLP Group SA
wynajem nieruchomości
MLG
49,60 zł 2019-10-16
09:00:00
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 898 417 448
Free float [%] 17,15
Liczba akcji 18 113 255
Stopa dywidendy [%] 0,36
Cena do zysku 6,90
Cena do wart. księgowej 1,02
Notowania
Kurs odniesienia 49,60
Kurs otwarcia 49,60
Min 49,60
Max 49,60
Wolumen obrotu 1
Wartość obrotu 49,60
Roczny zakres zmian min 38,00
Roczny zakres zmian max 49,60
Średni kurs 10 dni 49,60
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 1,90
WIG 0,10
WIG-Poland 0,10
sWIG80 1,90
WIG-NRCHOM 5,10
InvestorMS 0,50