Ideon SA

Ideon SA
wynajem nieruchomości
IDE
 zł
 zł
%
Dla wybranego instrumentu brak aktualnych danych ze strumienia SIR Zamknij
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 0
Free float [%] 88,91
Liczba akcji 343 490 800
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,84
Cena do wart. księgowej -0,02
Notowania
Kurs odniesienia
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu
Wartość obrotu
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań -