Agora SA

Agora SA
wydawnictwa
AGO
8,02 zł
0,00 zł
0,00%
application/pdf akumuluj
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 373 578 264
Free float [%] 49,85
Liczba akcji 46 580 831
Stopa dywidendy [%] 6,23
Cena do zysku 105,59
Cena do wart. księgowej 0,40
Notowania
Kurs odniesienia 8,02
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 6,36
Roczny zakres zmian max 13,90
Średni kurs 10 dni 8,02
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 1,90
WIG 0,10
WIG-Poland 0,10
sWIG80 1,90
InvestorMS 0,50
WIG-MEDIA 15,90