Konsorcjum Stali SA

Konsorcjum Stali SA
wyroby hutnicze
KST
25,40 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 149 794 442
Free float [%] 16,37
Liczba akcji 5 897 419
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 5,33
Cena do wart. księgowej 0,28
Notowania
Kurs odniesienia 25,40
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 22,40
Roczny zakres zmian max 27,00
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe