Best SA

Best SA
wierzytelności
BST
21,20 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 487 914 374
Free float [%] 6,36
Liczba akcji 23 014 829
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 12,50
Cena do wart. księgowej 0,99
Notowania
Kurs odniesienia 21,20
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 20,60
Roczny zakres zmian max 29,60
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe